Heechereltsje

25 januari 2011

in Heechereltsjes

Na het overlijden van onze heit en pake Gerrit Klaas Gerritsma op 12 oktober 2010 hebben wij zowel vanuit de familiekring als daarbuiten warme blijken van belangstelling ontvangen. Hiervoor zeggen wij onze hartelijke dank.

Fam. Gerritsma
Heeg