Spoedeisende huisartsen e.a. hulpdiensten

13 mei 2013

in weekenddiensten

Spoedeisende huisartsenzorg.

Wanneer u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenzorg nodig heeft, belt u: 0900-112 7 112 (€ 0,10 per minuut).

U krijgt een dokterassistente aan de lijn. Zij noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer (voorheen SOFI-nummer) heeft zij nodig. De huisartsenpost is te bereiken via de ingang van de Spoedeisende Hulp in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.

Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van: Schadenberg & Verdenius en Gietema & Van Kapel. Informatie over de dokterwacht kunt ook vinden op de website: www.dokterswacht.nl

Bereikbaarheid Thuiszorg Friesland:
Verpleging en verzorging: 0515-532928
Telefonisch spreekuur: ma. t/m vr.: b.g.g. 0515-461100
Alarmnummer verpleging en verzorging: 24 uur per dag 0515-461295
Huishoudelijke verzorging:
Spreekuur ma. t/m vr.: 8.30 tot 9.30 uur – 12.30 tot 13.30 uur 0515-461100
Voor nieuwe hulpvragen, ma. t/m vr. 9.00 – 16.00 uur bij het CIZ 088-7891120
Terminale Zorg Zuidwest Friesland:
Spreekuur ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur 0515-436040

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg:
In Gezondheidscentrum Heeg
• Maandag 8.00 tot 8.30 uur
• Woensdag 9.30 tot 10.00 uur

Vrijwillige Hulpdienst Heeg:
Mevr. G. Cnossen – Boschma, tel.: 0515-443020; b.g.g. 0515-442913

Uitvaartverzorging:
Heslinga Uitvaartverzorging 06-53777753

Tandartsen:
Wiersma Tandheelkunde: 0515-442208
Overdag kunt u terecht in gezondheidscentrum Heeg, bij afwezigheid wordt u verwezen naar de praktijk te Wommels. Voor avond- en weekenddiensten raadpleeg het Sneeker Nieuwsblad.

Dierenartsen:
Dierenartsen Sneek – Oudega W.: Grote huisdieren: 0515-412714
Dierenkliniek Sneek: Kleine huisdieren: 0515-412112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Wijkagent Bareld van Rooij, bureau Sneek, e-mail: email hidden; JavaScript is required.

Meldpunt klachten & meldingen: www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket
Hebt u een klacht over de gemeente of wilt u een melding doen van een losliggende stoeptegel? Via invulformulieren kunt u klachten indienen op het gebied van: Bezwaarmaken, Klachten tegen ambtelijk optreden, Melding onderhoud openbare ruimte, Melding overlast, Melding storing openbare straatverlichting, Meldpunt Discriminatie, Milieuovertreding, Verloren & gevonden voorwerpen.