Boeiernieuws

6 februari 2015

in Boeiernieuws

De beste wensen.
Allereerst willen wij, ook namens al onze medewerkers iedereen een heel fijn 2015 wensen en we hopen samen met jullie weer veel gezellige “Boeieravondjes” te beleven!!!!!!

Klaverjassen.
Maar liefst 20 enthousiaste klaverjassers hebben de kaarten ter hand genomen op 14 november. Maar ook bij een opkomst van vijf tafels kan er maar een met de eerste prijs naar huis! Sjoerd de Vries was de gelukkige. Hij haalde een eindscore van 6788 punten. Niet ver daarachter kwam Sonja Hilverda met 6769 punten. Derde in rij werd Sietse Altena met 6733 punten. Freerk Visserman is naar huis gegaan met de poedelprijs. 5037 punten voor de hekkensluiter.
Ook op het ‘ heerlijk avondje’ werd er gekaart. Iets minder tafels dan de vorige keer maar dat zal waarschijnlijk aan de goed heilig man hebben gelegen!? Wybe Vellinga had de meeste punten deze avond. 7054 punten waren goed voor de eerste prijs. Jantine Kiestra had met 6869 punten de tweede prijs en als derde eindigde Menne Attema met 6838 punten. Jitte Huitema mocht de poedel meenemen naar de Nijedyk. Hij behaalde 4839 punten.

De overige klaverjas avonden zijn: 9 januari, 30 januari, 20 februari, 13 maart en 3 april.

Tot ziens in De Boeier.