Onderzoek bijzondere interieurs

3 maart 2015

in Overig nieuws

bijzondere interieurs

bijzondere interieurs

Onderzoek naar bijzondere interieurs in Heeg, Woudsend, Gaastmeer, Oudega, Hommerts, Jutryp en omgeving.

Binnenkort wordt een onderzoek gestart naar historische interieurs of onderdelen daarvan, die zich nog in panden in Heeg bevinden. Het initiatief daartoe wordt genomen door de in 2013 opgerichte Stichting Interieurs in Fryslân. Doel is onder meer het verkrijgen van kennis over historische interieurs die in Fryslân bewaard zijn gebleven. Hiertoe zullen bewoners van panden waarin zich dergelijke interieurs bevinden worden benaderd voor een afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse. Het gaat hierbij om onderzoek naar bijvoorbeeld fraai snijwerk, een mooie schouw, originele plafonds, bedstee wand of een opmerkelijke trap. Meubels, huisraad en dergelijke vallen hier dus niet onder.

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief, opgezet door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl