Hoe ging dat in de jaren 50 in Heeg

2 mei 2017

in Geschiedenis van Heeg

Bij Heech fan Alds komen soms best interessante dingen binnen, zoals een aantal contact krantjes.

In 1948 moesten er ook van uit Heeg dienstplichtige militairen naar Nederlands Indië om daar de orde te herstellen. Totaal zijn er van uit Heeg ongeveer 50 militairen, waarvan 16 uit 8 gezinnen, daar geweest. De R.K. parochie in Heeg vond het belangrijk om met hun militairen in contact te blijven. Ze kwamen op het idee gezamenlijk een maandelijks Contact met Heeg krantje te maken. De vrijwilligers die dat deden waren jongeren uit de parochie, met de pastoor en diens huishouwster, en noemden zich het thuisfront.

Het krantje had 8 bladzijden, waarvan één van de pastoor, nieuws uit de parochie, en een rubriek moppen en verslagen van voetbal wedstrijden van H.V.C. Maar ook van Klaas brijkoopman of een vader die wat had te melden. En hoofdonderwijzer meester Adema stak zijn oud-leerlingen ook een hart onder de riem.

Er werden ook verslagen verstuurd van voetbal wedstrijden, J.B.B. voetballers van de Jonge boeren Bond tegen K.A.B. arbeiders Bond. En Lytshuizen won een voetbalwedstrijd tegen Osingahuizen met 5-1. Dit Contact met Heeg krantje werd door de militairen van uit de Heegparochie erg gewaardeerd

Zij kregen dit gratis met nog meer lectuur toegestuurd, en zij lieten hun waardering blijken door brieven naar het thuisfront te sturen, met daarin hun dankbaarheid voor de gestuurde lectuur. En zij schreven over hun belevenissen in de tropen naar het thuisfront. De parochianen in Heeg konden dit krantje kopen. De militairen uit de parochie waren soldaat Jac. Jellesma, soldaat W. vd Pol, soldaat C. van Asma, soldaat G. Gerritsma, soldaat H. Smeding, soldaat Joh. Koopmans, soldaat F. Flapper, soldaat U. Jellesma, korp. B. Gerritsma, huzaar B. Zijlstra en soldaat H. van Asma.

Op de vergadering van het thuisfront 26 juni 1948 werd men opgeschrikt door de komst van politie de Jong, die een telegram had gehad dat Bernardus ernstig ziek was en in het marine hospitaal was opgenomen. Deze mededeling lag wel een domper op de bijeenkomst, en er werd een fiets klaar gezet voor mijnheer pastoor, zodat die zijn ouders kon inlichten en bijstaan. Gelukkig kwam woensdag politie de Jong melden dat het met Bernardus beter ging en dat hij van de lijst van ernstige patiënten was afgevoerd.

Op 20 juli schrijft Bernardus een dankbrief naar het thuisfront waarin hij een ieder bedankt voor het mee leven en brieven die hij kreeg, en vertelde dat de ziekte die 19 van hun manschappen velde eerst iets weg had van tyfus maar dat het later meeviel. Ze hadden een plezierige tijd gehad, de verzorging was heel goed geweest en zij hoopten de volgende week het hospitaal te verlaten. Een korte tijd later werd Bernardus weer in het hospitaal opgenomen nu werd er ringworm geconstateerd maar ook dit ging de goede kant op en Bernardus hoopte sûn en geef naar Heeg te komen, en daar in is hij geslaagd. Tot voor kort liep de veteraan huzaar Bernardus 90 jaar 67 jaar na het Indië avontuur nog zijn rondje rond Talma achter de rollator. Ook veteraan U. Jellesma leeft nog in Australië maar word geplaagd door een heel erge doofheid.

Heech fan Alds heeft een vraag, was er toen ook door de andere kerken in Heeg zoiets waardoor zij met de militairen contact hadden?

Voor een reactie graag naar Heech fan Alds K. de Jong 06-55174400

De gezinnen waarvan er toen twee jongens in Indië waren de families; van Asma Cor en Herman, Attema Feike en Teake, van Berkum Jan en Keimpe, Boschma Petrus en Sietse, Gerritsma Gerrit en Berthus, van der Heide Jacob en Auke, Jellesma Jacob en Ultsje, Post Piet en Tsjitse. Voor de familie Cnossen van Osingahuizen was het heel verdrietig dat hun zoon en broer Arend daar het leven liet en daar begraven is.

Heech fan Alds is samen met vrijwilligers bezig met een reorganisatie, de mappen en ordners worden op inhoud gesorteerd en in de computer ingevoerd.

Mocht er wanneer het klaar is, een Hegemer of een geïnteresseerde van elders naar een foto of een document op zoek is bij Heech fan Alds, dan weet de PC in welke kast en op welke plank of la de map of ordner met het document zich bevind.

F.K.