Winterprogramma KVG 2017-2018

31 augustus 2017

in KVG

 

Het KVG bestuur presenteert het nieuwe winterprogramma.

We gaan er van uit dat er voor een ieder wat wils is en rekenen op een goede opkomst net als voorgaande jaren. Gasten (niet leden) met interesse in een bepaald onderwerp zijn van harte welkom! Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage van €2,50

20 september:                Startavond, dhr. Jan Tijsma uit Oudemirdum : lezing over landschap en natuurfotografie.

18 oktober:                     Jaarvergadering, dhr. Kroeze (Jopie Huisman museum):  lezing over Jopie Huisman en het museum.

15 november:                 Dhr. Richard Piersma Osteopathie uit Franeker en Inge Keyer esthetische oliën.

13 december:                  Kerstviering, georganiseerd door het KVG.

17 januari:                      Sybren en Ytje Attema zullen vertellen over hun leven en werken in Vietnam en over zijn ervaringen in Azië en Afrika waar hij de lokale melkvee houders met het Friesland Campina Dairy Development programma helpt een betere toekomst op te bouwen.

21 februari:                     Majoor Mieke Kuijpers geeft een lezing over haar werk en leven bij het Leger Des Heils.

21 maart:                        Bloemschikken met Itske de Boer. Thema Pasen.

21 april :                         Slotavond: ???????????????????????

De avonden beginnen om 20.00 uur in het Heechhûs

In mei en juni hebben we de jaarlijkse fietstocht en een reisje.

Data lezingen Fryske Akademy – Lêzingen 21 november 2017, 19 januari 2018,

13 maart 2018 Jubileum 60 jaar Akademylêzingen yn de Harmonie.

Namens het bestuur:

Joke Nauta, voorzitter

Evi Rijpma, secretaris

Cobie Talsma, penningmeester

Beitj Huismans, notulist

Elske Altena, lid