Yippee kleinschalige kinderopvang (KDV)

10 juli 2018

in Yippee

OPROEP!
Wie heeft voor ons reserve kleren?
Denk aan (korte) broeken, t-shirt (geen ondergoed).
Vanaf maat 62 tot maat 152.

Van 4 tot 8 juni was het de fryske Foarlêswike, natuurlijk hebben wij hier ook aan mee gedaan. Van maandag t/m vrijdag hebben wij zelf de kinderen voorgelezen uit het tomke foarlês boek.
Dit jaar was het thema: ‘Tomke en syn freontsjes’.

In kadootsje foar Kornelia
Tomke siket papier.
En in skjirre en plakbân.
‘Wat wolsto?’, freget Yana Yu.
‘Eagen ticht’, seit Tomke.
‘Ik meitsje in farrassing.’
Yana Yu knypt de eagen ticht.
Tomke pakt in auto yn.
‘In kadootsje foar dy!’, ropt er.
Yana Yu pakt it út.
‘Wat in moaie auto!’, seit se.
‘No meitsje ik in kadootsje foar dy.’
Tomke docht de eagen ticht.
Yana Yu pakt Tomke syn dino yn.
Hy fynt it in cool kadootsje.
‘Ik wit wat’, seit Tomke.
‘Kornelia moat ek een kadootsje ha.’
‘Gjin auto’ seit Tomke.
‘En gjin dino.

Wy helje wat út ‘e tún.’
Se sykje de hiele tún troch.
Ynienen sjocht Tomke wat.
‘Kom gau, Yana Yu!’, ropt er.
‘Hjir leit in moai stientsje.’
Se pakke it stientsje gau yn.
Dér is Kornelia al.
‘Dit is foar dy’, seit Tomke.
‘Krij ik in kadootsje?’, freget Kornelia.
‘Dat is leaf fan jim.’
De docht it pakje iepen.
De fielt yn it pakje.
‘Hu, wat in gek kadootsje!’, ropt se.
‘It kadootsje beweecht!
It is… in hûskeslak.’

Ook hebben we geknutseld voor Vaderdag!
De ‘oudere’ kinderen hebben het vel papier geverfd en de ‘jongere’ kinderen mochten de handjes of voetjes erop verven. Het is een prachtige placemat geworden. Alle heiten en papa’s kunnen nu lekker eten! Lekker ite!