Winterprogramma KVG 2018-2019

13 september 2018

in KVG

Het KVG bestuur presenteert het nieuwe winterprogramma.

We gaan er van uit dat er voor een ieder wat wils is en rekenen op een goede opkomst net als voorgaande jaren. Gasten (niet leden) met interesse in een bepaald onderwerp zijn van harte welkom! Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 5,00

19 september:  Startavond, Dhr. Wietse van Houten uit IJlst geeft een presentatie van zijn museumcollectie historische antieke ondergoeden.  Hij presenteert dit met de bijbehorende verhalen op luchtige wijze.

17 oktober:  Jaarvergadering, dhr. en mevr. Hylkema uit  Oudega (SWF)  “van gewoon boeren” naar “biologisch” boeren,  wat komt daar allemaal bij kijken.

21 november: Fré Huizinga en Floor Pijnakker vertellen over hun project  in Moldavië.

19 december: Kerstviering.

16 januari: Dhr. Kees Veldboer uit Rotterdam geeft een lezing over de Wens Ambulance: “Nog één keer naar familie of vrienden of dat speciale plekje”

20 februari: Boukje Mulder uit Oudega vertelt over haar schaatscarrière en op de fiets door Roemenië en Afrika.

20 maart: Een groep Friese oma’s uit de Tijnje trekken zich het lot aan van de grootmoeders in Uganda. “Oma’ zetten zich in voor oma’s”

21 april:  Slotavond.

De avonden beginnen om 20.00 uur in It Heechhûs

In mei en juni hebben we de jaarlijkse fietstocht en een reisje.

Data lezingen Fryske Akademy: 23 november 2018, 22 januari en 15 maart 2019.

Namens het bestuur:

Joke Nauta, voorzitter

Evie Rijpma, secretaris

Cobie Talsma, penningmeester

Beitj Huismans, notulist

Elske Altena, lid