Avontuur van de palingaak naar London zo goed als rond

11 maart 2019

in Boeiernieuws

De voorbereidingen voor onze tocht naar London liggen op koers.

Laten we beginnen met de aak zelf. Die ligt er prima bij. Afgelopen winter is zij (Korneliske Ykes was tenslotte een dame uit de roemruchte familie Visser, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de palinghandel van Heeg op London) bij Piet ten Woude in IJlst weer uit het water geweest. Het onderwaterschip heeft een goede controlebeurt gekregen en ook de bun is op eventuele gaatjes zorgvuldig nagelopen. Palingen zijn namelijk slim. Er hoeft maar een piepklein gaatje te zijn en alle palingen weten keurig op hun beurt te wachten voor de ontsnapping naar open water. En dan ben je zo maar de hele lading van zo’n duizend kilo levende paling bij de overtocht van Heeg naar London kwijt. Maar ook het dek heeft een stevige beurt gekregen, zodat dat weer waterdicht is. Miedema Sails heeft de zeilafdichting van de luiken gemaakt. De Jong Watersport helpt ons met de inrichting van het kombuis, zodat onderweg voor de tienkoppige bemanning eenvoudige doch voedzame maaltijden bereid kunnen worden. En Stentec ondersteunt ons met de navigatie-uitrusting. De oversteek kent drukke passages en dat vereist uitmuntende stuurinformatie. Wij waarderen hun medewerking zeer. Er wordt verder aan het schip gewerkt voor optimale beveiliging van de bemanning. Zo moeten nog een zeereling en een life line worden aangelegd, liefst recht doend aan de originaliteit. Maar veiligheid staat voorop.

Op 15 februari zijn wij in London geweest om ter plekke alles in ogenschouw te nemen en met het organiserend comité van het congres in London de verdere voorbereidingen te treffen. We zijn immers het vlaggenschip van het Europees Congres voor Duurzame Paling, dat op 26, 27 en 28 juni in London plaatsvindt. En dan gaat het over onderwerpen als het geopolitieke vraagstuk van de illegaliteit in de kweek en handel van glasaal, de kwaliteit van open water, verbindingen voor  vismigratie en duurzame visvangst. Wat dat laatste betreft doet Europa het in de wereld het beste. En daarbinnen loopt Nederland voorop. Maar vervolgens zijn het de palingvissers in Súdwest-Frylân, die in Nederland weer de toon zetten: wat onze Freerk Visserman en zijn Friese collegae doen is echt bijzonder.

Op die vijftiende februari hebben we natuurlijk ook naar de plek gekeken, waar twee eeuwen lang de palingaken het recht hadden om aan te leggen. Deze Dutch Mooring ligt prachtig tegen het Custom House aan. Nu nog een gebouw dat als een soort douane-museum wordt gebruikt, maar wie weet hoe actief het weer na de Brexit wordt ? In april zullen we meer in detail ingaan op onze bevindingen in London.

Het reisschema is zo goed als rond.  We vertrekken in het weekend van 15/16 juni uit Heeg. Dat moet een groots evenement worden. Misschien wordt de periode van het vertrek zelfs opgeluisterd met een toneeluitvoering, waarin die rijke geschiedenis van Heeg nog levendiger tot ons komt. De heenreis zal in één tocht worden gemaakt. Uiterlijk 23 juni komt de palingaak in London aan. Daar verblijven we aan een steiger, vlak vóór de Tower Bridge. Op vrijdag 28 juni neemt Korneliske Ykes II haar centrale plaats in. Voor wie ons in London wil zien, is dat de dag om in de agenda te noteren. En dan komt alweer de terugtocht. Op 30 juni zullen we Ramsgate aandoen. Dan de oversteek naar de Belgische kust. Op 2 juli liggen we in Oostende, op 4 juli in Scheveningen en 6 juli in Oude Schild. En dit alles natuurlijk afhankelijk van weer en wind. We moeten de voorbereidingen van de festiviteiten in Oostende, Scheveningen en Oude Schild nog oppakken. Daarover dus ook later meer.

Het mag duidelijk zijn dat de reis naar Londen en terug het nodige kost. Een belangrijk deel van dat geld is al binnen. Sponsoring in natura door bedrijven draagt ook veel bij aan het mogelijk maken van de reis. Maar om alle kosten te dekken, doet Stichting De Palingaak de af te leggen mijlen ‘in de verkoop’. Wij hopen dat eenieder op deze manier aan dit evenement kan bijdragen. Op de website van de palingaak is alle informatie over deze mijlenverkoop en wat wij daarvoor terugdoen te vinden. Wij verwijzen daarvoor naar www.palingaaklondon.nl.

De Dutch Mooring in London, zoals die er vandaag uitziet en linksonder ingekaderd diezelfde ligplaats rond 1930 met de laatste palingaken, waaronder de originele Korneliske Ykes: ligt Korneliske Ykes II er straks in juni net zo bij ?