Winterprogramma KVG 2019-2020

17 september 2019

in KVG

Het KVG bestuur presenteert het nieuwe winter programma.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar bestaat KVG 70 jaar, opgericht 31 augustus 1949.  Ondanks dat het steeds moeilijker wordt hebben we weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samen gesteld, zodat iedereen weer aan zijn trekken komt. We hopen dan ook dat u deze avonden trouw komt bezoeken net als voorgaande jaren. Gasten (niet Leden) met interesse in een bepaald onderwerp zijn van harte welkom!

Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 5,00

4 september: vieren we het 70 jarig bestaan van de KVG, we gaan deze middag 13.30 uur vertrekken vanaf de Syl met de Clasina van Piet Hettinga, bestemming onbekend          (dit is alleen voor de leden)

16 oktober:    Jaarvergadering, daarna de film………

20 november: levenstestament en erfrecht door notaris Gerard Vellinga uit Sneek.

18 december: kerstviering………………..

15 januari: Dorpsgenoten Wyp Flapper en Freerk Visserman vertellen over hun reis naar Tanzania en Uganda.

19 februari: Sipke Zeldenthuis uit Nijemirdum. Een inspirerende lezing, 237 km door de woestijn voor de Noordzeeziekte. Een verhaal over dromen en doelen.

18 maart: Dorpsgenoot Johannes Krol gaat ons vertellen over het “imker” zijn in ons dorp en wat we zelf kunnen doen in onze tuinen voor de insecten.

15 april: slotavond…………

De avonden beginnen om 20.00 uur in het Heechhûs. In mei en juni hebben we de jaarlijkse fietstocht en een reisje.

Data lezingen Fryske Akademy:19 november 2019, 17 januari en 17 maart 2020.

Namens het bestuur:

Joke Nauta

Cobie Talsma

Gerda Potma

Evie Rijpma