It Wraldfinster

11 februari 2020

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Kerstmusical ‘Een engel met een B ervoor!’

Wat hebben we genoten van spel, zang, beelden en het geboorteverhaal van het kindje Jezus. Ook: praatjesmakers vertelden in beeld over wie we zelf engelen vinden, heel dichtbij of hoe we zelf een ‘engel’ kunnen zijn: ontroerend! Dank aan alle kinderen die schitterden tijdens dit kerstfeest! Dank aan alle helpers dit mede mogelijk maakten.

Leerkrachten en stagiaires

Juf Alie is even niet aan het werk en moet de tijd nemen voor herstel. Beterschap gewenst! Juf Sief en juf Joan vervangen haar in groep 1/2. In januari komt ook juf Maaike Graafsma, student NHLStenden, alvast stage lopen als voorbereiding op de LIO-periode (eindstage) die in februari start. Plan is om dan de groep drie dagen te splitsen. Juf Sief gaat haar als coach begeleiden.

Verder zijn er stagiaires actief van de Friese Poort, onderwijsassistentie. Van LO en CIOS: drie studenten en van NHLStenden, naast de twee Leerkrachten In Opleiding, een student Pedagogiek. Wij mogen ons dus (trots!) ook een ‘leerbedrijf’ noemen!

Leerkrachten en stagiaires

Juf Anneke Tamsma, onze intern begeleider vierde woensdag haar 25-jarig onderwijs-jubileum. Als leerkracht jarenlange gewerkt aan de basisscholen van o.a. Hardegarijp en Scharnegoutum. Na een fikse studie Intern Begeleider geworden werkt ze nu in Nijland en bij ons en wij zijn blij met haar als een heel deskundige collega en coach voor leerlingen en leerkrachten! Juf Anneke: van harte gefeliciteerd!

Schoonmaakavond maandag 13 januari

Wel even goed om te melden: op zo’n avond helpen ouders/verzorgers als vrijwilligers mee om extra zaken in lokalen en op lespleinen schoon te maken. Die klusjes waar de reguliere schoonmaak niet aan mag beginnen. Onze ouderraad stuurt dit aan. De volgende ochtend merk je dan dat er ‘een witte tornado’ door de school is gegaan: alles ruikt heerlijk fris. ook hier: onze dank daarvoor!

Nationale Onderwijsstakingen

Hoewel er al heel wat bereikt is in de onderhandelingen geven onze vakbonden aan dat dit structureel niet voldoende is. Wij vinden dit ook en willen voor onze juffen en meesters niet alleen een goed salaris maar ook maatregelen die de werkdruk verlichten en weer zorgen voor meer instroom in de opleidingen voor leraren. U merkt het wel als daar ook weer voor gestaakt gaat worden!

Stichting Kinderpostzegels en het ‘lokale doel’

In januari kregen we een flink boekenpakket binnen. De leerlingen van groep 7 en 8 verdienden een flinke som geld met de verkoop van kinderpostzegels en dat niet alleen voor het goede doel, hulp aan kwetsbare kinderen maar ook voor het eigen gekozen plaatselijke doel kwamen er dus een flink aantal prachtige boeken binnen voor de groepsbibliotheek. De boeken zijn verdeeld over de groepen. Heel fijn en dank aan groep 7/8!

Leren buiten de school

Er vinden gedurende het gehele schooljaar vele ‘uitstapjes’ plaats. Onze groepen maken o.a. gebruik van het aanbod van ‘Groendoen’. Hieronder een voorbeeld van een populair programma:

Spelen tot je Groen ziet

Stilzitten is er niet bij tijdens Spelen tot je groen ziet, het sport- en spelprogramma in de natuur. De kinderen bouwen hutten, gaan eieren zoeken en polsstokspringen, spelen levend dierenstratego of veenmoeras-oversteek.

Lekker ravotten en zo leren de kinderen spelenderwijs over de natuur en geschiedenis van hun omgeving. Afhankelijk van leeftijd, locatie en seizoen stelt de gids van Staatsbosbeheer een leuk programma voor hen samen. De gids begeleidt de activiteit natuurlijk ook.

Spelen tot je Groen ziet wordt gedaan bij buitenlokaal “Bliid op ’t Wiid” aan het Nannewiid bij Oudehaske.

Trefwoord

Beide scholen in Heeg werken met dezelfde methode voor godsdienstige vorming: ‘Trefwoord’.

Belangrijk, naast het verhaal in deze methode is het gesprek: waarin ‘treffen’ Bijbelverhalen de leefwereld van kinderen?. In januari was het thema: ‘Gelukwensen’, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. De verhalen die daarbij horen:

De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20), Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24), Zorgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste… (Matteüs 5, 1-10).

Team ‘It Wrâldfinster’