It Wraldfinster

18 maart 2020

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Een nieuw speeltoestel voor beide scholen.
De drie kleinere speeltoestellen in onze ‘jungletuin’ waren aan vervanging toe. Nu staat er weer een uitdagend klim- en klautertoestel met ook nog, en dat is nieuw, rekstokken! We zijn nog bezig om een stukje sponsoring te krijgen voor de kosten.

Muziekspektakel Palludarascholen en Bogerman (CVO).

Op 3 en 4 maart is er in Theater Sneek een waar muziekspektakel waaraan basisschoolkinderen en Bogerman leerlingen meedoen. Deze keer vooral gericht op zingen! Op dit moment oefenen een aantal zangtalenten o.l.v. Bogerman muziekdocent Clara Rullmann de liederen. Van onze school doen er 19 leerlingen mee. Het geheel staat onder leiding van Anne Oosterhaven en speciale gast is Syb van der Ploeg. Een fijne vorm van samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs.

Trots…
De Ielaak naar Londen: een historische reis en een teken- en kleurwedstrijd voor de scholen. De prijzen zijn nu uitgereikt en in elk groep waren er winnaars.

De trotse winnaars in groep 6: Afke, Marrit, Kmberley en Klaas.

Talentenmiddagen.
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer verder met dit aantrekkelijke aanbod voor onze doeners, denkers, onderzoekers en ‘meerkunners’. En wie hoort daar niet bij? Iedereen toch? De kinderen gaan in workshops aan de slag met: spijkerkunst, fotografie, apparaten uit elkaar halen en er wat nieuws mee maken, bakken in de schoolkeuken, en dans in het speellokaal.

Druk…
in het postkantoor van groep 1 en 2: brieven, kaarten en andere post maken, versturen, bezorgen … Huisnummers leren. Tsjonge wat valt er veel te leren en te spelen rond zo’n thema! Ben jij ook zo benieuwd of je post ontvangt in jouw eigen brievenbus?

Kiezen…
Wat ga je doen na de bassischool? Groep 8 leerlingen, hun ouders en leerkrachten Barber Reidsma en Berber de Boer buigen zich in deze weken over de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Hoe sta je er voor, wat wil jezelf graag en is dat mogelijk? De basisschool geeft een weloverwogen advies en bespreekt dat met leerlingen en ouders. Later volgt nog een eindtoets als een soort ‘second opinion’. In een enkel geval leidt dat nog naar een bijstelling van de keuze.

Dansknallers’!
Onze groepen 1/2 en 5/6 dansten er fanatiek op los gedurende een drietal lessen van dansmeester Niels. Hier zie je groep 5/6 in actie met meester Niels: volop in beweging! De ouders groep 5/6 waren uitgenodigd voor een korte eindpresentatie.

Perspectief 10-14.

Onze groep 6 kreeg weer een stukje voorlichting van leerlingen en leerkrachten van deze ‘tussenschool’. Een samenwerkingsvorm van Stichting Palludara en CVO Bogerman Sneek gericht op een soepele overgang voor kinderen vanaf groep 6 naar het (tweede of derde leerjaar) voorgezet onderwijs. Een uitdagende onderwijsvorm die zeker een aantal leerlingen aanspreekt. Belangstellende ouders krijgen voorlichting en kunne in gesprek met de mensen van ‘Perspectief 10-14’

Ook een ander perspectief? Meester Willem heeft aangegeven dat hij per 1 augustus 2020, na 43 jaar ‘meesterschap’ met pensioen gaat! It Wrâldfinster gaat op zoek naar een nieuwe schoolleider/directeur!

Team ‘It Wrâldfinster’