Oproep van het bestuur van It Heechhus

29 november 2020

in Ingezonden mededeling, It Heechhus

Wij zoeken mensen. Nee nu niet meteen de bladzij omslaan, omdat je je niet geroepen voelt! Lees eerst eens wat hieronder is geschreven.

Iedere Hegemer kent It Heechhûs, maar wat betekent It Heechhûs eigenlijk voor Heeg en voor jou? Er zijn mensen die zullen zeggen: ‘Ik heb er niet zoveel mee, ik kom er eigenlijk nooit’, anderen:’ Daar sport, musiceer, vergader, zing, bridge, biljart, etc. ik of een van mijn gezinsleden’. In normalere tijden kun je er onder andere ook terecht voor een voorstelling, viering, bingo, proeverijen en een film. Je kunt er dus zonder, maar waarschijnlijk zullen er weinigen onder jullie zijn, die zeggen: ‘Hef maar op, wij doen er toch niks in en laat de schoolkinderen maar buiten of ergens anders gymmen’.

Hoe functioneert ons dorpshuis eigenlijk? Welnu, het dorpshuis is van de gemeente. De gemeente heeft dat in bruikleen gegeven aan een stichting, die tot doel heeft om het beheer en de exploitatie van het dorpshuis ten dienste van het totale verenigingsleven in Heeg en omstreken in stand te houden, waarbij wij als bestuur van deze stichting moeten zorgen voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant, de verzekeringen en de exploitatie. Hoe doen we dat? Wij prijzen ons gelukkig dat Sybout onze huurder is. Hij zorgt voor de verhuur van de zalen, de exploitatie van de bar en het schoonhouden, kortom hij is het eerste aanspreekpunt als je It Heechhûs nodig hebt.

Wat doet het bestuur dan? De organisatie van evenementen? Nee, ook dat is uitbesteed aan een groep vrijwilligers: de Activiteitencommissie. Zelfs het op orde houden van het groen rondom het dorpshuis wordt niet door ons gedaan. Daarvoor hebben we ook vrijwilligers. Met al deze helpende handen zijn we erg blij.

Je zou dus kunnen denken, dan blijft er ook niet zoveel over voor het bestuur. Dat klopt, maar achter de schermen doen we wel degelijk wat. Het gebouw is van 1971 en begin jaren 80 verbouwd waarbij onder andere de gymzaal is aangebouwd. Onderhoud is van wezenlijk belang voor het behoud. Er is veel verbeterd de laatste jaren. Neem alleen al de aanleg van het Groenplein, dit heeft het gebouw een mooi aanzicht gegeven. Verder zijn er de afgelopen jaren buitenmuren geïmpregneerd, tegelpaden opnieuw aangelegd, grondverzakkingen aangepakt, is er binnen ledverlichting gerealiseerd, zijn het interieur en de keuken grondig aangepakt en zijn nog vele andere noodzakelijke (isolerende) werkzaamheden verricht. Maar het houdt uiteraard nooit op. Zo hopen we binnenkort te beginnen met het plaatsen van zo’n 400 zonnepanelen op de daken. It Heechhûs verbruikt veel stroom en op deze wijze kunnen we daar geheel zelf in voorzien en ook nog terug leveren aan het net. ’Jeetje, hoe betalen jullie dat?’, zul je je afvragen. Wees gerust, het lukt al dan niet met subsidies, maar juist daarom zou het fijn zijn, als ons bestuur, dat thans uit 3 leden bestaat: Gerie de Jong, Dukkie Vlas en Feikje Schotanus, zou worden aangevuld met extra bestuursleden, zodat we ook in de toekomst op een rendabele manier It Heechhûs kunnen laten voortbestaan. Wie wil ons daar bij helpen?

Alle moeilijke functies zijn momenteel vervuld, dat kan ook niet anders met maar 3 personen, dus je hoeft alleen maar op vergaderingen (zo ongeveer 10 keer per jaar) je luisterend oor mee te brengen en ideeën aan te dragen. Het maakt niet uit of je 18 of 80 bent. In het belang van ons dorpshuis en van ons dorp: bel één van ons om je aan te melden, voor inlichtingen of woon eens een vergadering bij, zodat je je een beeld kunt vormen van onze werkzaamheden.

O ja, mocht je ondanks alles toch denken, een bestuursfunctie is niks voor mij, maar ik wil best wat doen voor ons dorpshuis, dan zou je misschien onze tuinploeg in de groeimaanden willen komen helpen met grasmaaien en wieden?

Het bestuur.

Gerie de Jong, voorzitter

Dukkie Vlas, penningmeester

Feikje Schotanus, secretaris