C.M.V. “Crescendo” Heeg

11 januari 2021

in Crescendo

Aan alle inwoners van Heeg e.o.

Betreft: oud papier perikelen

Op 20 oktober kregen wij een brief van de gemeente met het slechte bericht dat we vanwege de lage kilo prijs, of moeten stoppen met het ophalen van het oud papier en gebruik maken van een afbouwregeling of doorgaan op eigen kosten. Dit laatste betekent per keer ongeveer € 800,- bij betalen. Een erg slecht voorstel. We zijn direct in protest gegaan en hebben inmiddels een halfjaar uitstel gekregen om tot een goede, toekomstbestendige oplossing te komen, in overleg met de gemeente. Wordt vervolgd!!!

De data voor onze oud papieractie zijn voor het komende half jaar:

 

Vrijdag 15 januari (5 weken) Vrijdag 30 juli (ovb)
Vrijdag 12 februari Vrijdag 27 augustus (ovb)
Vrijdag 12 maart Vrijdag 24 september (ovb)
Vrijdag 9 april Vrijdag 22 oktober (ovb)
Vrijdag  7 mei Vrijdag 19 november (ovb)
Vrijdag  4 juni Vrijdag 17 december (ovb)
Vrijdag  2 juli

N.B.: ovb = onder voorbehoud

Kan het oud papier vanaf 17.00 uur bij de weg staan (zoveel mogelijk ingepakt en bij elkaar gezet)?

Noteert u de data op uw kalender; de ophaaldata zullen ook geplaatst worden in de agenda in de Sylboade. We rekenen op uw medewerking!!!!!

Namens de oud papiercommissie,

Homme Bakker

PS: Wil je meer weten over C.M.V. “Crescendo” Heeg, zie ook www.crescendoheeg.nl en voor de optredens zie http://www.crescendoheeg.nl/t-69/agenda.aspx

Hoe is het nu met Crescendo?

Na een fantastisch jubileumjaar in 2019 hebben wij het dit jaar wel erg rustig..

Vol goede moed en nieuwe plannen starten wij het jaar 2020. We waren aan het repeteren voor het festival in Nijland, maar helaas ging dit festival niet door want er kwam een lockdown voor het hele land door het Corona virus. Ook het concert wat wij wilden houden met Mr and Mrs Hospes in mei 2020 kon hierdoor helaas niet doorgaan. Gelukkig werden net voor de zomervakantie nieuwe maatregelen aangekondigd, waardoor wij weer ruimte kregen om met 30 personen met elkaar te musiceren.

We moesten dan wel op 1,5 meter van elkaar zitten, maar gelukkig is zaal 1 van It Heechhûs, waarin wij altijd repeteren, groot genoeg om dit mogelijk te maken. Dus voor de zomervakantie hebben wij nog heel leuk vijf repetities gehad.

Na de zomervakantie gingen we op dezelfde voet verder en we waren ook al weer bezig om te repeteren voor ons geplande concert op zondag 8 november, ook al was het nog erg onzeker of dit wel werkelijk door kon gaan, omdat het er nog niet erg op leek dat we publiek mochten ontvangen i.v.m het aantal personen in één ruimte. Er waren ook al ideeën om dit concert dan maar online te gaan doen. Want ja, het is toch motiverend om de stukken die je ingestudeerd hebt ook werkelijk uit te voeren. De tweede coronagolf gooide roet in het eten, verschillende leden bleven liever even weg van de repetitie. Wij besloten daarom dat het ook niet echt haalbaar was om een online concert te organiseren.

Op dit moment wordt er vanuit de vereniging druk actie gevoerd. Waarschijnlijk heeft u hierover al wel het nodige gelezen in de krant. Het is namelijk zo dat de gemeente heeft besloten om het oud papier ophalen bij verenigingen en clubs weg te halen, omdat zij dit zelf willen gaan doen. Dit zou voor ons een enorme financiële strop zijn, want de inkomsten die Crescendo heeft vanuit het ophalen van het oud papier, zijn eigenlijk onmisbaar. En wij zien ook niet direct een andere oplossing voor het wegvallen van deze inkomsten. Ook is het oud papier ophalen een gebeuren dat al 60 jaar door de vereniging wordt gedaan. Reden dus om hierin onze stem te laten horen bij de gemeente en in gesprek te gaan met hen.

Wanneer zijn wij wel te zien en te horen? De bedoeling is om 1e kerstdag de kerstmorgenzang te gaan doen door Heeg. Dit is 1e kerstdag om 6.30 uur. Hier en daar zal een klein groepje muzikanten van Crescendo te horen zijn, dit jaar waarschijnlijk zonder zangers. Wij zijn heel blij dat we in ieder geval nog wel mogen repeteren, ook al kunnen we geen pauze houden en mogen we ook niet nazitten,. We hopen natuurlijk op betere tijden!

Een muzikale groet namens Crescendo,

Gerbrig Jansen – de Jager