Plaatselijk Belang Heeg

11 januari 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

Wist u dat:

 • De baskets in het dorp winterproof zijn beplant?
 • Wij achter de schermen ons inzetten voor het realiseren van het nieuwe wonen op het water?
 • Hier via de site van de ontwikkelaar al veel interesse in is getoond?
 • U de informatie hierover kunt vinden op www.nieuwwonenopwater.nl/heeg?
 • Wij  nog wel bezig zijn omtrent de ontwikkelingen van de glasvezel in ons dorp?
 • Het pand van Wüst weer prachtig is hersteld?
 • Er ook mooie Nostalgische afbeeldingen op de ramen zijn geplaatst?
 • Wüst manufacturenwinkel heeft bestaan van 1845 tot1986?
 • Er kids van de basisschool zijn die met stenen spelen op de nieuwe fitness toestellen?
 • Wij het fijn vinden dit met uw kinderen te bespreken dit niet te doen?
 • Wij bezig zijn om bij het speeltoestel het zand op te hogen?
 • De 2e groep hervestigers geplaatst zijn in de Stay okay?
 • Deze na hun quarantaine verder gaan om een  nieuwe start in Nederland te maken?
 • De Ondernemersvereniging weer de Harinxmastrjitte gezellig heeft verlicht?
 • Hier de ondernemers zelf acrobatische trucs voor uit moeten halen?
 • U nu zeker gezellig en sfeervol uw inkopen voor de feestdagen in eigen dorp kunt doen?
 • De sloot bij de brug naar de haven goed is uitgebagggerd?
 • Hier enorm veel rotzooi uit kwam ook fietsen e.d.?
 • De kinderen het erg hebben gewaardeerd dat ze 11 november ondanks de omstandigheden toch nog zo hartelijk werden ontvangen?
 • Er al weer diverse nieuwe bomen zijn geplant in Heeg?
 • Wij altijd open staan voor aanvulling van ons bestuur?
 • U ook onze Facebookpagina kunt volgen?
 • Hier ook nieuws over Heeg op wordt gedeeld?
 • U ook lid kunt worden van PBH voor maar 10 euro per jaar?
 • Wij van de opbrengst het dorp steunen met diverse evenementen en projecten ?
 • U zich als lid op kunt geven via de site www.plaatselijkbelangheeg.nl
 • Wij u hele fijne dagen wensen en een geweldig 2021!

Het bestuur van Plaatselijk belang Heeg