Nieuws van de palingaak

3 februari 2021

in Palingaak

Oostzee wordt 2022 !!!

Rond Oud en Nieuw hebben we de knoop doorgehakt: Dit jaar geen tocht met de palingaak naar de Oostzee. Wij achten het risico te groot. Ieder zal dat begrijpen. Al begint het vaccinatieprogramma op gang te komen en mag verwacht worden dat in de loop van dit jaar alles weer wat normaler wordt, toch komt de reis van 30 mei tot en met 12 juli te vroeg. En de tocht verder naar achteren schuiven in het seizoen gaat niet, omdat we rekening hebben te houden met de vakanties van de bemanning en meevarende donateurs en natuurlijk ook met de weersomstandigheden. En mocht heel Nederland rond het geplande vertrek gevaccineerd zijn, dan nog zitten we met alle mogelijke onduidelijkheden over de regels in Duitsland en Denemarken.

Dat betekent niet dat alle voorbereidingen tot nu toe voor niets zijn geweest. We gaan door met de planning, maar dan voor volgend jaar: van 28 mei t/m 10 juli 2022. Het geeft ons meer tijd en rust om alles tot in de puntjes voor te bereiden.

In de vorige Sylboade hebben we nog enthousiast verslag gedaan over onze plannen in dit nieuwe jaar. Dat stuk is in de tweede helft van november vorig jaar geschreven en toen konden wij niet voorzien wat ons vanaf medio december te wachten stond.

De lockdown heeft ons niet belemmerd bij het grote onderhoud van de aak. Onder de bezielende leiding van Johannes Hobma en Rinus Grondsma heeft de aak een grondige beurt gekregen. In de grote hal van scheepswerf Piet ten Woude in IJlst was voldoende ruimte om veilig te werken. Johannes hield een schema bij, zodat er niet op één dag teveel mensen aan het werk waren. Opvallend was wel de grote belangstelling onder vrijwilligers. Daardoor kon er meer gebeuren dan Johannes en Rinus konden voorzien. Wout Rijpma heeft groots restauratiewerk verricht. Je hebt een echte vakman nodig om rotte plekken te ontdekken, ze uit te kappen en van nieuw eikenhout te voorzien. Zogenaamd ‘witrot’ blijkt de aak aardig te pakken te hebben. Dat is een droge schimmel, die van binnenuit woekert. Gelukkig pakt die schimmel alleen het bovenwaterschip aan. Maar daar gaat die fors te keer. Wellicht zijn de droge en hete zomers daar debet aan. Lang niet alles kon dit jaar worden gerestaureerd. Maar Wout heeft wel maatregelen getroffen om verdere voortwoekering in te dammen. Wij zijn Wout erkentelijk voor zijn inzet. Theo Feenstra heeft de dekluiken en bijbehorende steunbalken een nieuw leven gegeven: prachtig en vakkundig werk! Dank zijn wij ook verschuldigd aan Piet ten Woude, die zijn loods in IJlst ook dit jaar weer voor ons beschikbaar stelde, en aan de firma Koopmans, die alle beits heeft geschonken. De aak ligt er daardoor dit jaar mooier bij dan ooit tevoren, iets minder glimmend dan we gewend zijn, maar meer in stijl met hoe palingaken er vroeger uitzagen. En dan natuurlijk onze dank aan alle vrijwilligers, die zich hebben opgeofferd met schuren, schuren en nog eens schuren.

Gerard van der Laan heeft besloten zijn toneelstuk niet in 2021 uit te voeren. Hij ziet het toneelstuk graag gekoppeld aan het vertrek van de aak naar de Oostzee. We hebben al wel inzage gehad in zijn script: het wordt echt fascinerend.

En zoals al toegelicht: naar London gingen we in 2019 om de historie van de verkoop van Friese paling aan de Dutch Mooring, bij de Tower Bridge, te doen herleven. Naar de Oostzee willen we om ook recht te doen aan de illustere geschiedenis van het inkopen van paling bij vissers aan de Sont, in de buurt van Kopenhagen.

Dit jaar kent dus voor ons een aangepast programma. We hopen dat de avondtochten van juni t/m augustus op veel belangstelling mogen rekenen, net zoals dat vorig jaar het geval was. Misschien zijn in de tweede helft van het seizoen weer evenementen in het weekend mogelijk. We houden voor degenen, die zich al hadden aangemeld als bemanning of donateur voor de Oostzee-reis, de optie open van zo’n weekend-evenement. We reserveren daarvoor twee weekenden: van 2, 3 en 4 juli en van 9, 10 en 11 juli. Wie weet kunnen we tegen die tijd een weekendtocht over IJsselmeer, Wadden en Noordzee maken. Het zou oh zo mooi zijn, als oefentochten voor het volgend jaar. De tijd zal leren of dat in juli mogelijk is.

Tenslotte is het goed te weten dat er nog enkele boeken over de London-reis bij de bekende adressen te koop zijn. Niet is te voorzien welke winkels de komende weken open zijn; in ieder geval De Jong Warenhuis & Drogisterij, maar hopelijk ook de winkel van Piso Installatiebedrijf en De Jong Watersport. Het is mooi dat er veel belangstelling voor dit boek is, waarin uitgebreid verslag van de reis met de palingaak naar London in 2019, wat ons tot die tocht heeft bewogen, wat ervoor nodig was en hoe wij het vlaggenschip waren van het wereldcongres aldaar van de Sustainable Eel Group.