Plaatselijk Belang Heeg

5 maart 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

Wist u dat:

Wonen in Heeg gewild is?

Maandag 4 januari op 4 plekken in Heeg geheid werd?

Dit op het Foekema terrein, Gouden Bodem en de Opper was?

Het om het begin van prachtige nieuwe woningen gaat?

PBH zich in blijft zetten voor betaalbare “nieuw wonen op het water”’ woningen?

Verschillende bedrijven in Heeg bezig zijn het dorp weer seizoen klaar te maken?

Het pand op de Harinxmastrjitte 57 nu Eterij de Notaris heet?

Wij deze ondernemer welkom heten in ons mooie Heeg?

Er weer in een korte periode een emmer vol hondenpoep is opgeruimd op t strandje?

Dit door vrijwilligers wordt gedaan?

Deze hier hun buik wel vol van hebben?

Wij dit teleurstellende berichten vinden?

Wij het fijn zouden vinden dat de hondenbezitters hier toch beter op letten?

De aanleg van het glasvezel in particuliere handen is?

De aanleg hiervan gratis is?

U hier ook al informatie over heeft ontvangen door uw brievenbus?

U zich ook op kan geven voor glasvezel bij PBH?

PBH hier ook een vergoeding voor krijgt?

Wij deze vergoeding weer besteden aan mooie projecten in ons Dorp?

IJsclub Heeg fantastisch werk heeft geleverd met de vorstdagen?

Wij hier graag nog even voor willen bedanken?

Zij zorgden dat iedereen veilig op het ijs kon?

Zij hun eigen leven hiervoor wagen 😉

U na deze wist u datjes nog een paar informatieve teksten kunt vinden?

Dit gaat over wonen op het water en glasvezel?