Update Plan It Fabryk

5 maart 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

In Heeg is het sinds enige tijd bekend dat Plaatselijk Belang haar uiterste best doet om waterwoningen voor te krijgen tussen het bestaande plan It Fabryk en de tuin van “de villa”. Heeg heeft behoefte aan woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor senioren.

Er is een conceptplan gemaakt door Kees Kat en Menno de Roos van Nieuw wonen op water. De bedoeling is dat in dit plan 26 unieke duurzame waterwoningen zowel koop als huur worden gerealiseerd. De huurwoningen zijn voornamelijk bedoeld voor starters met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Verder zijn er kavels, vrijstaand of geschakeld, beschikbaar voor senioren en doorstromers. Deze waterwoningen zijn bedoeld voor permanente bewoning en niet als weekend- of vakantiehuis.

Er is gevraagd of er mensen waren die belangstelling hadden en daarvoor een formulier in te vullen. Er zijn 194 formulieren ingevuld! Te weten 62 belangstellenden voor een huurwoning, 132 voor een koopwoning (40 geschakeld en 86 vrij drijvende waterwoningen). Van alle belangstellenden komen er 140 uit Heeg! Voor wie de moeite heeft willen nemen om het formulier in te vullen, onze hartelijke dank!

Het conceptplan is ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân en er wordt met spanning gewacht of Heeg toestemming krijgt om hier mee verder te gaan.

Wij houden u op de hoogte via www.plaatselijkbelangheeg.nl en via de Sylboade.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Heeg