De Veer van Joost Aulbers

10 mei 2021

in De Veer

Eigenlijk is deze veer ook van Josette (José) Schippers – Aulbers. Wij wonen in het voormalige schoolmeester huis van de Jozefschool Harinxmastrjitte 14.Eerst even iets rechtzetten uit de vorige veer van Chris de Boer: Ik ben de linker – en niet die linkse- buurman en Chris is de rechter- en niet die rechtse- buurman. Kleine details maken soms grote verschillen. 😊

In 2007 hebben wij dit huis gekocht van Egon Brennikmeijer sr. nadat het al een paar jaar te koop stond. Het huis was in verbouwing achtergelaten, maar José en ik zagen daar wel potentie in. We hebben de afgelopen jaren stap voor stap verbouwd en verbeterd en zijn daar nog steeds mee bezig. Hoogtepunt in het proces was de restauratie en verbouwing in 2009-2010 waarbij de hele bovenverdieping opnieuw is ingedeeld en de kajuit voor en de schoorstenen in oude glorie zijn hersteld. Het tuintje aan de voorkant is mede mogelijk gemaakt door de actie Steenbreek van de gemeente SWF.

Het huis is in 1853 gebouwd in opdracht van Hendrikus Pollius Ferwerda, dokter in Heeg tussen 1853-1888. Tussen 1888 en circa.1919 was het huis in eigendom van Hendrik Hendrik Bonekamp (boer). Van 1919-1920 heeft Bouke Annes Visser zeehandelaar in Heeg er gewoond. In 1920 is het pand met erf verkocht aan de Roomsch Katholieke Parochie van de Heilige Jozef. In de grote achtertuin die doorliep tot het Sypke is de Jozefschool gebouwd. De hoofdonderwijzer woonde al die jaren in het huis en de schoolkinderen kwamen via de poort door de achtertuin naar de school. Na de doorbraak naar de Pharshoeke gingen de kinderen daar naar de school. Nadat de laatste hoofdonderwijzer vertrokken was naar een eigen woning is het huis gekocht door Egon Brenninkmeijer jr. die daar slechts een paar jaar heeft gewoond en met de verbouwing is begonnen. In 1832 staat al een vergelijkbaar huis aangegeven op hetzelfde perceel (zie de kadaster kaart op Hisgis.nl). In 1832 woonde daar de weduwe Jan Steenbeek (notaris). Van 1833 tot de afbraak van het huis in 1853 woonden hier de erven Pieter Willems Flietstra (chirurgijn) en later Trijntje Pieters Fliedstra (Vliedstra).

José is geboren en getogen in Den Haag en ik in Delft. Wij hebben elkaar leren kennen in Fryslân bij wederzijdse vrienden die wonen in een voormalige boerderij aan de Tjonger. Ik was daar bezig om met vrienden een houten draak uit 1937 te restaureren en José kwam daar voor het skûtsje zonder motor de Gudsekop. Zo is het gekomen. Ik ben in 1998 naar Fryslân gekomen voor een onderzoeksopdracht van drie maanden bij de provincie Fryslân en ben daar nog steeds in dienst als informatiemanager op het gebied van beleids- en management informatie. Sinds 1 januari 2020 werk ik bij Tresoar in Leeuwarden en doe onderzoek naar de toepassing van Linked Open Data bij de ontsluiting van cultuurhistorische informatie.

Boeiender is het werk van José. Na 20 jaar bij Laura Ashley gewerkt te hebben aan de inrichting en decoratie van hun winkels in Europa heeft José een opleiding Zeilvaart aan de Enkhuizer Zeevaartschool gevolgd. Al een jaar of 15 is José een vast bemanningslid van de Clipper Stad Amsterdam met als vaargebied de Cariben-Amerika-Atlantische Oceaan-Middellandse Zee- Noordzee/Oostzee. Met als hoogtepunt de reis in de voedsporen van Darwin waarbij de Stad Amsterdam de wereld is rondgevaren. Die reis is uitgezonden door de VPRO. Nieuw hoogtepunt zou zijn een nieuwe reis om de wereld nu in het kader van de Strategische Doelstellingen van de Verenigde Naties. Die reis zou vorige jaar gestart zijn na Sail Amsterdam 2020 en langs Noorwegen, Brazilië, Argentinië, rond Kaap Hoorn, Galapagos eilanden, San Francisco, Japan, China, Filipijnen, Australië, India, Madagaskar, Zuid-Afrika varen en eindigen in New York. Uiteindelijk werd het een jaar Corona uitliggen naast het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op het moment dat ik dit schrijf is de Clipper weer op zee en vaart met José ergens in de buurt van Schotland. Mooie foto’s op Facebook. José heeft een atelier aan huis waar zijn tassen, kussens en allerlei gebruiksvoorwerpen maakt van oude zeilen. Schippers Zeiltassen: www.zeiltas.nl.

José en ik zijn zeer verknocht geraakt aan het dorp Heeg. Niet alleen het huis en de nabijheid van vaarwater maar ook de mensen en activiteiten zijn echte aantrekkingskrachten. Vanuit IJlst ben ik eerst als vrijwilliger en later als bestuurslid betrokken geraakt bij het project van de Palingaak. Ik heb mij toegespitst op de opzet van de vrijwilligersorganisatie en vervolgens als conservator op het reilen en zeilen van het Houtbouwmuseum de Helling. Daarnaast ben ik protestcomité lid bij zeilwedstrijden van de WSH en de Friese pramen. Vanuit de WSH heb ik zitting in het bestuur van de SWH Passantenhaven hier in Heeg. José is als zij thuis is betrokken bij de wedstrijdorganisatie van de WSH-zeilwedstrijden.

Wij voelen ons helemaal thuis in Heeg en in Fryslân en willen hier niet meer weg, Wij geven de veer door aan mijn klaverjasmaatjes Paul van Schaik en Sandra Teerink uit de Wilhelminawijk.