Basisschool It Wraldfinster

7 juni 2021

in It wrâldfinster

Scoor een Boek!

Groep 5/6 heeft de afgelopen periode meegedaan aan het leesproject “Scoor een Boek” georganiseerd door de bibliotheek “Mar en Fean”. De leerlingen hebben gedurende 9 weken zoveel mogelijk boeken gelezen (gescoord) thuis en op school. Het lezen van boeken was echter geen wedstrijd: leesplezier stond voorop. Eerst was er de aftrap! Boekenkratten vol boeken werden op school bezorgd. Ieder kind kreeg een envelop mee naar huis met daarin een poster en stickers om zodoende een sticker te kunnen plakken voor ieder boek dat thuis gelezen werd. Via de onlinebibliotheek konden de leerlingen ook boeken lezen.

Na de aftrap was er de periode van Scoren, de kinderen hebben dagelijks in hun boeken gelezen. Was het boek uit dan kon er een sticker worden geplakt op de poster in de klas. We hebben een boekensushi gedaan waarbij de leerlingen telkens twee minuten in een nieuw boek gingen lezen. Ook werd er een speeddate gehouden waarbij de leerlingen d.m.v. een interview twee minuten over hun boek gingen vertellen en er werd een boekenbal gedaan. Hierbij gingen de leerlingen met hun boek lopen/dansen op muziek. …stopte de muziek dan gingen ze het kind dat dichtbij stond 1 minuut over hun boek vertellen.

Eind maart was het Rust. Een leesconsulente heeft met de kinderen via teams online gesproken over boeken, filmpjes laten zien van de keeper van Heerenveen en een quiz gehouden. De kinderen hebben ook een basisformatie gemaakt van de 11 favoriete boeken.

Als laatste was er het Fluitsignaal. Op donderdag 15 april was het tijd om echt te gaan scoren. Op het schoolplein was een spelenkermis met als thema “boeken” gehouden. Deze sportieve spelletjes werden door CIOS-studenten bedacht en uitgevoerd. Bibliotheekmedewerkster Froukje sloot het hele project af en de kinderen kregen nog een mooie attentie. Wat was het een leuke afsluiting maar het belangrijkste was dat de kinderen veel mooie leuke boeken hebben gelezen en hopelijk zullen ze dat blijven doen!

Nei de buorkerij

Wat wie it leuk op de buorkerij van Sijbrandy oan de Alde Skatting mei de kleuters… 🥰 Wat ha wy genoaten… de kealtsjes, de lamkes, de geitsjes wat wiene se leaf en sacht en grappich! Rienk en Wytske wachtten ús al op en ha ús sa gastfrij ûntfongen! Geweldich 😊 wat in topdei 🎉

Nog bedankt foar de gastvrijheid familie Sijbrandy!

Koningsspelen

Wij vierden de Koningsspelen voor de groepen 1 en 2 op woensdag 28 april, en met de groepen 3 t/m 8 op vrijdag 30 april. De groepen 1 en 2 deden spelletjes op het plein. De groepen 3 t/m 8 gingen op jacht naar vossen die verstopt zaten door het dorp. Op locatie mochten de kinderen een spelletje of activiteit doen.

Project planeten

Met veel enthousiasme hebben de kinderen in groep 7 aan het project ‘het zonnestelsel’ gewerkt. Het is een van de hoofdstukken in onze natuurmethode. We breiden dit een beetje uit want er is zoveel te leren over dit onderwerp. In tweetallen werkten alle kinderen een planeet uit. Ze waren hier allemaal zo leuk mee bezig!!