Basisschool It Wraldfinster

8 juli 2021

in It wrâldfinster

Tot ziens groep 8, een nieuw avontuur wacht

Nu het alweer bijna zomervakantie is, nemen we helaas afscheid van onze leerlingen uit groep 8. Hieronder kunt u lezen wie It Wraldfinster na 8 jaar gaan verlaten en naar welke school ze gaan.

We gaan jullie missen en het ga jullie goed groep 8! We hopen jullie nog eens terug te zien op school.