……En hoe staat het nu met de waterwoningen?

8 juli 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

 

Plaatselijk Belang Heeg (PBH), Nieuw Wonen op Water, de ark bewoners en Griis en Grien zijn enige tijd geleden door Sjoerd Brandsma en Erik Visser (gebiedscoördinator) van de gemeente SWF uitgenodigd voor een overleg via Teams over de drijfwoningen. Bijna alle partijen waren aanwezig.

De gemeente krijgt één keer in de paar jaren een contingent te bouwen woningen toegewezen door de provincie. De provincie verdeelt deze te bouwen woningen over de gemeentes in de provincie. Het is aan de gemeente SWF de taak om deze woningen weer te verdelen over de steden en dorpen in haar gemeente. Met deze verdeling is de gemeente nog niet klaar. Sjoerd Brandsma in een reactie naar PBH: “Zodra het college een standpunt heeft ingenomen over hoe er omgegaan kan worden met de woningbouwvraagstukken, prioriteiten heeft gesteld en hierop een strategie heeft gemaakt, kan er een uitspraak over het plan (waterwoningen) worden gedaan”.

We hadden gehoopt in het eerste kwartaal van 2021 al meer duidelijkheid te hebben van de gemeente SWF rondom de waterwoningenontwikkeling in Heeg. Helaas heeft de besluitvorming meer tijd nodig. Er is ons gemeld dat er voor het zomerreces een beslissing wordt genomen over de vraag of Heeg aan de lijst met te ontwikkelen woningbouw locaties in SWF wordt toegevoegd. Als er positief wordt beslist kan er meer duidelijkheid worden gegeven over de te doorlopen procedures en het daaruit voortvloeiende tijdsbestek tot de schep de grond in kan.

PBH heeft in verschillende gesprekken en mails de gemeente proberen te overtuigen van vooral de noodzaak om te bouwen voor starters en doorstroom van senioren. De regie en verder ontwikkeling ligt bij de gemeente. Indien er verder ontwikkelingen zijn zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Namens Plaatselijk Belang Heeg

Anneke Bakker