Heech yn ‘t Findel

8 juli 2021

in Heech Yn 't Findel

Beste Heegemers,

Heechfeesten 2021 wordt helaas nog niet het feestweekend zoals vanouds. De feesttent en bands zijn vastgelegd voor het weekend van 26 t/m 28 augustus 2022. Wij hopen op zaterdag 28 augustus 2021 een gezellige activiteit neer te zetten in Heeg. Wij doen ons best hiervoor en zijn in overleg met de gemeente.

Het lijkt een fantastische zomer te worden, geniet ervan! Wij hopen tot eind augustus en anders tot in 2022.

Team Heech yn ’t Findel

Bart, Amber, Fimme, Jetze, Anja, Jikky, Cor, Arjen, Anna