Plaatselijk Belang Heeg

12 oktober 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

 

Wist je dat:

 • Er bij PBH een bestuurswisseling is geweest?
 • Helga Kooystra en John van der Velden wegens persoonlijke omstandigheden niet meer in het bestuur zitten van PBH?
 • Freark Grondsma nu voorzitter is?
 • Hylke Visserman een nieuw bestuurslid is?
 • PBH nog steeds gebruikt strandspeelgoed gaat verzamelen voor de kleuters op het strandje? (alvast voor seizoen 2022?)
 • U het speelgoed in mag leveren bij Landswelvaeren in de Harinxmastraat
 • Het strandje in Heeg steeds populairder wordt voor ons omliggende dorpen?
 • De zwemglijbaan ook dit jaar een GROOT succes is?
 • Haven Heegerwâl het dit seizoen erg druk heeft gehad?
 • Knutselclub goed bezocht is door de kinderen?
 • Prachtige zandkastelen zijn gebouwd op vrijdagmiddagen?
 • Info voor een ligplaats in Heeg u bij Douwe Vermaning moet zijn?
 • Marian Attema uitstekend werk doet voor de ophanging van voldoende openbare AED’s in Heeg?
 • Zij ervoor zorgt dat wij in Heeg inspannende situaties snel gebruik kunnen maken van deze AED’s?
 • Dat afgelopen zomer dit regelmatig gebeurd is?
 • PBH bij de gemeente blijft aandringen voor: www.nieuwwonenopwater.nl?
 • PBH zelfs van plan is voor de gemeenteraad vergadering, in te spreken?
 • We verwachten dat de gemeenteraadsleden ook het artikel “onder de parasol” in de LC hebben gelezen?
 • Vooral jongeren en oudere hun woonwens uiten in dit artikel?
 • De Harinxmastraat steeds gezelliger wordt met de geveltuintjes?
 • Er ook roestvrijstalen krukjes in de Harinxmastraat staan?
 • PBH “de vrienden van de tussentuin” van harte bij u aan bevelen?
 • U op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur, o.a. bio groente, kruiden en eieren bij hun kunt kopen?
 • “Parkeren in Heeg” aandacht heeft van de gemeente?
 • PBH met een afgevaardigde van de gemeente langs de parkeerborden van Heeg is geweest?
 • Er nu een duidelijke blauw P bord aan het begin van Heeg staat?
 • Dit bord verwijst naar Parkeren bij haven Heegerwâl?
 • Er ook nog een P bord staat bij Heegerhoek met een pijl naar rechts = Parkeren bij haven Heegerwâl
 • Het parkeren van fietsen in Heeg ook een aandachtspunt is?
 • PBH daar ook in overleg is met de gemeente.
 • Klaasje en Karin dit jaar ook druk hadden met de bediening van de draaibrug?
 • Dat er een dag was dat er in 1 uur 64 bootjes door de brug gingen?
 • Hier niet de zeilschoolschool bij zat?
 • “De Coop” misschien “een Plus” wordt als wij de krant goed hebben gelezen?
 • PBH afwacht
 • PBH nog steeds graag namen voor de bruggen ontvangt dit vooral voor de veiligheid is?
 • Bij een incident we snel kunnen doorgeven “waar”?
 • PBH zelf ook gaat nadenken?
 • http://www.plaatselijkbelangheeg.nl contact adres PBH is?