Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

7 november 2021

in Plaatselijk Belang Heeg

Wist u dat…:

 • Ze 25 oktober beginnen met het uitbaggeren van de verbindingsvaart tussen de Palsepoel en Skûtelpoel?
 • Ze dit doen om in de toekomst geen last te krijgen van wateroverlast?
 • Hierdoor de verbindingsvaart ook beter bevaarbaar is voor kleine bootjes en kano’s?
 • Ze ook zijn begonnen met het uitbaggeren van de sloot langs de Polderwei/de Skatting in het dorp.
 • Dit nodig is om de wateraanvoer naar het gemaal te verbeteren?
 • De asielzoekers al zijn gearriveerd in Heeg?
 • Marianne Attema het schema van de AED’s al aardig in kannen en kruiken heeft.
 • Wij als PBH dit fantastisch vinden dat zij haar hier zo voor in heeft gezet?
 • Wanneer u BHVer bent of EHBOer u zich aan kunt melden op hartslag.nu?
 • U dan een melding krijgt wanneer er een reanimatie in de buurt is?
 • U dan meteen ook krijgt te zien waar de dichtbij zijnde AED hangt?
 • Wij 1000 euro gedoneerd hebben gekregen voor upgraden e.d. van de AED’s dit naar aanleiding van Marianne haar oproep in de Sylboade.
 • Wij en Marianne dit super vinden! Heel veel dank aan alle donateurs!
 • PBH ook bezig is met subsidie om de AED’s van het It Heechhûs en voetbalveld te vervangen voor de “nieuwste” soort met een kinderreanimatieset erbij.
 • De outdoor activiteiten voor de schoolgroepen op de haven met o.a. handboogschieten een groot succes was?
 • De handhaving “druk” is op de Harinxmastrjitte i.v.m. parkeeroverlast?
 • De straat richting de Buterhoek, Nijewal, it Plein een doorgaande weg is? Dat het erg vervelend is dat hier continue fietsen worden geplaatst tegen de gevel en op de straat naast het oude pand van Wüst?
 • De bewoners dan niet normaal bij of van hun huis kunnen komen?
 • Er al aardig wat geveltuintjes bij zijn gekomen? Hoofdzakelijk in de Harinxmastrjitte?
 • U dit nog steeds via stichting steenbreek aan kunt vragen via de site van de gemeente?
 • Er steeds meer groepjes roeien met de SKyff van de WSH?
 • U deze hobby tot ver in het jaar uit kunt voeren?
 • U altijd via de WSH vrijblijvend informatie op kunt vragen?

Bestuur plaatselijk belang Heeg