Basisschool It Wraldfinster

20 december 2021

in It wrâldfinster

Excursie staalbouw Nauta

In het kader van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’, mochten we een kijkje nemen bij het bedrijf staalbouw Nauta. Veel kinderen kenden het bedrijf al wel, maar wat zich daar allemaal afspeelt achter die grote deuren, daar hadden we geen idee van.

We kregen in de kantine een presentatie te zien met veel informatie en filmpjes. Ype Bonnema heeft veel verteld over wat er allemaal in de fabriek wordt gemaakt en wat daar voor voorbereiding aan vooraf gaat. Daarna kregen we een rondleiding door het bedrijf en zagen we de mensen aan het werk.

Het was heel indrukwekkend, leerzaam en leuk.

Uitreiking van de griffels en penselen

Altijd een spannend moment; de kinderen kregen te horen wie een gouden/zilveren griffel of penseel had gewonnen. Om 9:30 uur kwam iedereen samen in de zaal en toen was het duimen maar!

De winnaars van de griffels zijn geworden:

Sjoerd (goud), Fokke (zilver), Douwe (goud), Diego (zilver), Jelmer (goud), Sybren (zilver).

De winnaars van de penselen zijn geworden:

Jildert  (goud), Andries  (zilver), Esther  (goud), Mare  (zilver), Amber  (goud), Anne Jan  (zilver), Remco  (goud) en Nynke  (zilver).

Van harte gefeliciteerd allemaal! Knap gedaan!

Ook de kinderen die geen prijs hebben gewonnen: jullie hebben goed je best gedaan! Het was lastig kiezen voor de commissie.

Water Campus

In november heeft groep 8 gewerkt aan project Water Campus. Dit project werd georganiseerd door Wetsus in samenwerking met diverse bedrijven in Friesland. De kinderen werden op een interactieve en actieve manier in contact gebracht met water en techniek. Het programma bestond uit drie lessen uitgevoerd door een Wetsus Water Professor. We kregen twee gastlessen op school waarbij de klas werd omgebouwd tot waterlab en de kinderen o.a. allemaal proefjes mochten doen. Ze dachten na over vragen als: Waarom blijft een golfbal drijven op zout water? Of waarom stijgt het waterpeil op de Zuidpool en niet op de Noordpool? Ook mocht de groep op excursie naar het Woudagemaal in Lemmer.

Nationaal Schoolontbijt

Dinsdagochtend 2 november begonnen we de dag goed met een gezond ontbijt. Dit smaakvolle ontbijt werd verzorgd door bakkerij Ypma. Het doel van het Nationaal Schoolontbijt is, om het belang van gezond ontbijten onder de aandacht te brengen met als missie een gezonde start van de dag, elke dag en voor ieder kind.