Plaatselijk Belang Heeg

20 december 2021

in Overig nieuws

Wist u dat:

 • Huizen Foekema terrein 1ste kwartaal 2022 worden opgeleverd?
 • Er dan geen dikke winter moet komen
 • Architect rekening heeft gehouden met bouw uit de omgeving voor leuke details in dit bouwplan?
 • De aannemer zich goed bewust is van deze A-locatie
 • Zij graag wil dat het er mooi uitziet als je met je bootje langs komt varen?
 • De huizen geen garage hebben?
 • Er 2 parkeerterreinen op de locatie komen?
 • Veel Heegemers het leuk vinden “even” op deze bouwlocatie te kijken?
 • Het verboden is je op dit terrein te begeven
 • Er altijd spontane gevaarlijke situaties kunnen ontstaan
 • Ze ook al bezig zijn met de verbouwing van de Stay Okay?
 • Zij aankomend zomerseizoen al met het “vernieuwde” concept willen draaien?
 • Wij dit mooi vinden voor het dorp?
 • Er 20 extra asielzoekers zijn geplaatst in de hotelboot van de Ottenhome?
 • Deze aan de steiger ligt naast het terrein van de Stay Okay?
 • De meeste kinderen les volgen in Sneek?
 • Het daarom zo druk is bij de bushalte in de ochtend?
 • Er ook een paar kinderen in Heeg op school zitten voor een bepaalde tijd?
 • Ze ook graag “groot” speelgoed ontvangen en warme kleding?
 • U dit bij de balie van het hoofdgebouw van het Stay Okay af kunt leveren?
 • U ook daar rekening “moet” houden met de Corona maatregelen?
 • Juf Alie na de kerstvakantie stopt bij het Wrâldfinster?
 • Er al een goede vervanging voor haar is gevonden?
 • De gymvereniging ook peuter en kleuterles heeft?
 • Dit op maandagmiddag is?
 • U er meer info over kunt vinden op www.sss-heeg.nl
 • Wij ook een nieuw bestuurslid hebben?
 • Dit Hylke Visserman is?
 • Wij dit een hele goede aanvulling vinden voor ons bestuur?
 • U niet moet vergeten te stemmen op de actie van de Friesland i.v.m. de AED’s?
 • Dit ook geregeld en aangevraagd is door Marjanne Attema?

Bestuur plaatselijk belang Heeg