C.M.V. Crescendo Heeg

25 januari 2022

in Crescendo

Betreft: voortgang oud papieractie

Beste dorpsgenoten,

Allereerst natuurlijk iedereen de beste wensen voor 2022!!

Nieuwe papiercontainers:

Als het goed is heeft de gemeente inmiddels bij alle particulieren in Heeg e.o. de papiercontainers rondgebracht. Op woensdag 9 februari vanaf 18.30 uur hebben we voor het eerst oud papier ophalen nieuwe stijl. We hopen dat alle inwoners de papiercontainer zoveel mogelijk op de container verzamelplekken zetten aan de doorgaande routes in Heeg. Om met de grote vrachtauto op avond in het donker langs de vele geparkeerde auto’s alle doodlopende straten in te moeten rijden kost heel veel tijd.

Container verzamelplekken:

We willen graag dat de bewoners van (de):

 

 • Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk;
 • zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte;
 • woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei;
 • It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte;
 • Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei;
 • doodlopende straat aan de Homeie de container op de doorlopende route plaatsen;
 • doodlopende straten aan de Molefinne de container plaatsen aan de doorlopende route aan de Molefinne;
 • doodlopende straten van de Helling, Wite Muonts, Spinnekop de container op de doorlopende route plaatsen;
 • zijstraten van it Bûtlân de container plaatsen aan de doorgaande route
  (dit geldt ook voor het bedrijfspapier);
 • oneven nummers aan de Opper de container plaatsen bij de splitsing (bij nr. 25).

We willen op dezelfde dag vanaf 16.30 uur het bedrijfspapier gaan ophalen met een trekker en wagen.

Ophaaldata oud papier 2022:

 

Woensdag 9 februari Woensdag 3 augustus
Woensdag 16 maart Woensdag 7 september
Woensdag 20 april Woensdag 12 oktober
Woensdag 25 mei Woensdag 16 november
Woensdag 29 juni Woensdag 21 december

 

We hopen dat we u zo volledig geïnformeerd hebben. Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. We rekenen op uw medewerking!!

Namens Crescendo Heeg,

Homme Bakker,

email hidden; JavaScript is required