Bewonersvereniging ‘Talma State’

10 maart 2022

in Talma State

In lang niet wat van gehoord zult u wel zeggen. Niet weten dat die nog bestond. Doen die nog wat? Zat Jochem Hoornveld ook niet in die club? Jazeker, hoe zat het ook alweer? Daarom een kort overzicht.

Vanaf het moment dat er in Heeg bij Talma State een zorggedeelte bijkwam (intramurale zorg) werden Cliëntenraad en Bestuur bewonersvereniging Talma State Heeg één. Ze waren onderdeel van de zorgverlener Tellens, later Patyna. Door verschillende oorzaken kwam er steeds meer een scheiding tussen intramuraal (zorg) en extramuraal (aanleunwoningen). Daar hadden we de ‘knip’. Patyna besloot tot het oprichten van een thuiszorg. De mensen in de aanleunwoningen konden wel zorg afnemen van Patyna. De thuiszorg moest dit oppakken. Heel vaak waren er wel verpleegkundigen aanwezig, maar als je pech had moest er iemand uit een andere plaats komen voor de zorg, want een verpleegkundige uit de intramurale zorg mocht dit niet doen.

Toen kwam daar corona. De mensen extramuraal moesten/moeten noodgedwongen meedoen met de maatregelen die voor intramuraal golden/gelden. Patyna beperkte zich steeds verder tot de intramurale zorg. De extramuralen moesten steeds meer voor zichzelf gaan zorgen. De cliëntenraad/bewonersvereniging kon steeds minder voor hen betekenen. Halverwege 2020 hebben de cliëntenraad/bewonersvereniging besloten om onafhankelijk van elkaar verder te gaan. De cliëntenraad voor de intramurale zorg, onderdeel van Patyna. De bewonersvereniging voor de extramurale bewoners (de aanleunwoningen).

Grote voordeel: De vereniging is onafhankelijk, is geen onderdeel van Elkien of Patyna. Kan eigen beslissingen nemen, kan op basis van gelijkwaardigheid problemen bespreken met Elkien en Patyna. Toenmalig interim manager Klaas de Jong (Patyna) vond het een zeer verstandig idee.

Inmiddels, u heeft het in de krant kunnen lezen, zijn er ontwikkelingen die ons meer dan bezig houden. Patyna heeft besloten om de keukens te sluiten, verder geen maaltijden meer bij de mensen te bezorgen. Het restaurant blijft beperkt open (10.00 – 14.00). Wil je in het restaurant eten dan kan dat op reservering. Mensen die thuis willen eten zullen iets anders moeten verzinnen. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om een warme hap thuis te verkrijgen. SCHROOM NIET EN VRAAG als u denkt hoe komt dit. Vervelende ontwikkelingen. Temeer daar de plaatselijke middenstand buiten spel wordt gezet i.v.m. leveringen en dergelijke. De tijd dat Heeg hoort bij Talma State, Talma State hoort bij Heeg lijkt voorbij. Of niet…….?

Wij, als bestuur van de bewonersvereniging willen ons sterk maken om een en ander in leven te houden of om nieuw leven in te blazen. Zijn er dan lichtpuntjes, positieve ontwikkelingen? Zeker, Akke Postma (Kobus mag niet mevrouw Postma zeggen) heeft goede contacten met Welzijn (intramuraal) en zullen zeker weer gezamenlijke activiteiten gaan ontwikkelen. Corona zijn we een of andere keer de baas. De vereniging wil echter meer betekenen. Gezamenlijk koffiedrinken, ’s zomers in het zonnetje met een kopje thee, klaverjassen (waar mevrouw Posthumus gek op was), kleuren, rummikubben, film kijken op dat grote scherm, zangkoor laten komen etc… etc.

Om dit te realiseren zal er wel wat geregeld moeten worden. Hoe zit het met de zaal? Wat met de koffie e.d. als er na 14.00 uur niemand meer is? Hoe komt het met de biljartclub? Wie zet het borreluurtje klaar? Voor het afrekenen van de consumpties hebben we een systeem bedacht waar we eerst drie maanden mee gaan werken. U leest het: We zijn druk aan het werk. Werk… het is vooral veel denkwerk maar met een hele hoop op- en/of aanmerkingen, goede ideeën uwerzijds komen we een heel eind. Zijn er mensen die ons willen helpen, bijv. bij het gezamenlijk koffiedrinken op woensdag, bingo of andere zaken dan graag. Geef u naam door aan ons aller Gelbrig of Wim Aafjes of een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Leo van der Goot, Coby Wempe, Akke Postma, Dick Feenstra, Wim Aafjes, Kobus Sijbrandi