De Veer van Rimmer Grondsma

10 maart 2022

in De Veer

Rinze bedankt voor de veer 😉

Mijn naam is Rimmer Grondsma, geboren op zondag 27 april 1969 op de boerderij Lytshuzen 39. Zoon van Teade en Klaske, zus Neeltje en broertjes Freerk en Hille.

Op 4 jarige leeftijd ging ik naar de kleuterschool in de Harinxmastrjitte, daarna als 6 jarige naar de CNS aan de Hollingerstrjitte. Een onbezorgde jeugd, veel buiten spelen, slootje springen, hutten bouwen. Ik weet nog goed dat de Molefinne in aanbouw was, daar bouwden we hutten van bakstenen en dan fikje stoken en aardappels poffen. Met de polsstok ging ik dwars door het land naar de Molefinne, dat lukt nu niet meer😉

Na de lagere school zei Santema dat ik wel naar de Mavo kon, maar ik wou beslist naar de CTS en heit zei ook “oars wurd dy jonge dea ûngelokkich”, en zo geschiedde, het werd de CTS. De techniek trok me enorm, ik prutste thuis met elektrisch en oude brommers, boer worden zat er niet in, trekker rijden vond ik wel machtig! Toen ik 16 werd mocht ik eindelijk met de brommer de weg op! De brommer stond al lang klaar, en vanaf toen ontdekte ik samen met Rinze ook het stappers leven, machtig mooie tijd! Vanaf mijn 9e voetbal ik bij de vv Heeg, eerst bij de jeugdherberg in de d-pupillen, in het witte shirt met rode V, later in het mooie rood-wit gestreepte, in alle elftallen gespeeld, de kampioenschappen in Heeg 2 en 4 waren geweldige hoogtepunten!

Op mijn 16e werkte ik als pompbediende bij Sicco Attema, een hele mooie tijd gehad en heel veel geleerd. Zaterdagsavonds werd ik vaak herkend in T en T, door de mensen die bij me tankten: “where ever you go, go texaco”, was het dan of “mislukte pompbediende…” 😉 haha was altijd lache.

Na de CTS had ik geen zin meer in leren, maar ik was nog tot mijn achttiende leerplichtig, dus maar naar het KMBO, 2 jarige opleiding elektrotechniek in Emmeloord. Met de bus vanaf Hommerts en zomers op de brommer, maar daar kwam ik met stages er achter dat werken ook niet alles is…, dus toch nog maar naar de MTS in Sneek. Een 4 jarige opleiding elektrotechniek, ook die met een diploma afgesloten. Na de MTS moest ik een jaar in militaire dienst, opleiding in Venlo en Ede en als chauffeur-lijnwerker gelegerd in Steenwijk. De opleiding was prachtig maar de rest niet.

Op mijn 20e kwam ik Gesina tegen met carnaval in d’Ald Wal, het was gelijk raak. 3 jaar later woonden we in een huisje van Schapelhouman in de steeg achter de winkel, prachtig mooi plakje, we woonden er 3 jaar. Na mijn diensttijd heb ik een jaar bij Piso gewerkt, een mooie tijd gehad en veel geleerd.

In 1994 in vaste dienst gekomen bij mijn huidige werkgever Bijlsma hijs- en heftechniek Joure. Altijd onderweg als monteur van takels en bovenloopkranen;  keuren, repareren, onderhoud en storingen oplossen, dat laatste vind ik het mooiste om te doen. De klant helpen als de boel stuk is, en dan met voldaan gevoel naar huis. In 1995 met het dorpsfeest, speelde ‘The Scene’, en ben ik het podium opgeklommen en heb Gesina voor een volle tent ten huwelijk gevraagd! Het jaar daarop in 1996 zijn we getrouwd en hebben we het huis van pake en beppe gekocht op de Smelwar. In 1999 werd Teade geboren, it lok lake ús oan. 2 jaar later werd Hiltje geboren en waren er zorgen, Gesina was ziek, Leukemie. Na een jaar van hoop en vrees is Gesina gestorven… Familie, vrienden en dorpsgenoten hebben me enorm gesteund om mijn leven weer op te pakken.

In 2011 kwam José in mijn leven, we trouwden en Marin werd geboren. Het huis werd verbouwd want we hadden slaapkamers te weinig. In 2015 werd Jimte geboren, we waren nu een groot gezin! In 2018 zijn we gescheiden, en woon ik nu alleen met de oudsten, de jongste 2 zie ik vaak en wonen vlakbij.

Momenteel voetbal ik nog steeds, bij het 45+ team. We hebben een leuke ploeg, en met de meesten speel ik al jaren. Sinds een paar jaar heb ik nog een sport ontdekt tennis! Ook erg leuk om te doen! En je leert weer veel andere dorpsgenoten kennen! Inmiddels zit ik in het bestuur en ga ik over het beheer van het tenniscomplex.

Met mijn vriendin Helga en de kinderen, hoop ik nog lang gelukkig te blijven! Nou genoeg over mij, graag geef ik de veer door aan oud team genoot van het

‘it Twadde’ Hilbert Roukema