Gif in huisdierhaar

10 maart 2022

in Ingezonden mededeling

Gif in huisdierhaar door vlooienbanden dodelijk voor vogels.

Vorig jaar werd door een wandelaarster in De Sylboade een oproep gedaan om rondom gevonden geborsteld hondenhaar op te ruimen. Om vogels te beschermen, niet zonder reden.

In onze tuin hadden koolmezen en pimpelmezen tegelijkertijd jongen. De jonge koolmezen leken het eerst te zijn uitgevlogen, later volgden zes jonge pimpelmezen. Bij inspectie bleek de kast van de pimpels leeg en het nestmateriaal was voornamelijk mos. In de koolmezenkast waren spijtig genoeg nog twee dode jongen en drie onuitgebroede eieren aanwezig. Dit nest was royaal bekleed met hondenhaar. Dat lijkt prima nestmateriaal, ten onrechte.

Links het bewuste koolmeesnest vol giftig hondenhaar met dode jongen en niet uitgekomen eieren.

Rechts het pimpelmeesnest met mos: alle jongen zijn uitgevlogen.

 

Vogelbescherming Vlaanderen onderzocht dood aangetroffen jonge mezen uit 95 nestkasten en vond maar liefst 36 verschillende pesticiden. Dat zat dus in het aangevoerde voedsel van vliegjes, rupsjes e.d., en in het nestmateriaal. De onderzoekers vonden pesticiden als gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot, insecticiden, herbiciden tegen onkruid en fungiciden tegen schimmels. In veel kasten werd DEET aangetroffen en nog steeds DDT, sinds 1973 al verboden. Zeer zorgwekkend, was hun oordeel.

Hierbij een dringende oproep om nergens in de natuur en tuin gif te gebruiken. En om geborsteld huisdierenhaar zorgvuldig op te ruimen, zodat vogels dit niet als nestmateriaal kunnen gebruiken. Door de vlooienband en middelen tegen vlooien zit dit haar vol met insecticiden. Insecticiden zijn nadelig voor de biodiversiteit, zijn kankerverwekkend, hormoonverstorend en hebben effect op het zenuwstelsel van zowel mens als dier. Als nestmateriaal heeft dit giftige haar de dood van jonge vogels tot gevolg, die dan dus op hun beurt ook geen jongen meer zullen krijgen. Dat zal van niemand de bedoeling zijn.

Hans Andringa