Oud papier container-verzamelplekken

10 maart 2022

in Aankondigingen, Crescendo

 

We willen graag dat de bewoners van (de):

 

 • Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk;
 • zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte;
 • woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei;
 • It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte;
 • Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei;
 • doodlopende straat aan de Homeie de container op de doorlopende route plaatsen;
 • doodlopende straten aan de Molefinne de container plaatsen aan de doorlopende route aan de Molefinne;
 • doodlopende straten van de Helling, Wite Muonts, Spinnekop de container op de doorlopende route plaatsen;
 • zijstraten van it Bûtlân de container plaatsen aan de doorgaande route
  (dit geldt ook voor het bedrijfspapier);
 • oneven nummers aan de Opper de container plaatsen bij de splitsing (bij nr. 25).

Nieuwe papiercontainers:

Inmiddels hebben we de eerste oud papieractie nieuwe stijl gehad en het is behoorlijk goed verlopen, rond 21.00 uur was alles klaar. Blijkbaar zijn er nog onduidelijkheden waar de container verzamelplekken zijn, er stonden nog diverse containers aan doodlopende straten.

Hierbij nog even een herinnering.

Bij vragen neemt u contact op met:

Homme Bakker, namens Crescendo Heeg

email hidden; JavaScript is required