Spoedeisende huisartsenzorg e.a. hulpdiensten

17 november 2023

in weekenddiensten

Spoedeisende huisartsenzorg

Na 17:00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen, belt u: 0900-112 7 112
Een doktersassistente noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer heeft zij nodig.
Adres Spoedeisende Hulp: Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.
Informatie over de dokterswacht kunt ook vinden op de website www.dokterswacht.nl
Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van
• Schadenberg & Verdenius 0515-442300
• Gietema & Van Kapel 0515-442292

Bereikbaarheid Team IJlst/Heeg e.o. onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 Telefoon: 0515-461891
8651 EC IJlst Emailadres email hidden; JavaScript is required
Verpleging/verzorging en hulp in de huishouding:
Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met uw
wijkverpleegkundige Sandra Galema
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 17 uur 0515-461891
Voor dringende vragen over uw zorg thuis buiten kantooruren 0515-461295

Talma State
Voor al uw vragen over o.a. wonen, verzorging, huishouding, welzijn en
dagbesteding kunt u contact opnemen met teamleider Ilse Posthumus: 0515-334500
Voor thuiszorg kunt u contact opnemen met
wijkverpleegkundige Monica de Jong 06-13410487

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland
Westhemstraat 46 8608 BG Sneek
Voor informatie of hulpaanvragen op werkdagen 0515-430604

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg
In Gezondheidscentrum Heeg, Tollewei 113 bij Gietema & Van Kapel
• Maandag 8:00 tot 8:15 uur
• Woensdag 9:30 tot 9:45 uur

Uitvaartverzorging
Boermans & De Vries Uitvaartzorg 06-53777753

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Heeg in Gezondheidscentrum Heeg 0515-442208
Geopend op maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 16:30 uur

Fysiotherapie
Fysiotherapie Heeg Tollewei 111 8621 CX Heeg 0515-443131
Bekkenfysiotherapeut Harinxmastrjitte 23 8621 BJ Heeg 06-19948113

Dierenartsen
Dierenartsen Sneek – Oudega W. Grote huisdieren 0515-412714
Dierenkliniek Sneek Kleine huisdieren 0515-412112

Geen spoed, wel politie 0900-8844
Wijkagent Thomas de Boer of via Politie.nl bij SPOED 112

Meldpunt klachten & meldingen
www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket