Ingezonden mededeling

Hij draaide achter de schermen al even een poosje mee in ons redactieteam, maar nu is het moment om hem ook officieel aan u te introduceren: Rein Brouwer

Hij kon zo eerst even “proeven” wat het zou inhouden om onze redactie te komen versterken, en konden we aan elkaar wennen om zo te kijken of we allemaal de “klik” hadden. Want ook dat vinden we erg belangrijk bij de Sylboade. En na deze proefperiode zijn we er allemaal over eens; Rein is een welkome aanvulling! Jullie kennen Rein vast al van zijn activiteiten voor Timmerdorp Heeg. Maar we vinden het een mooie gelegenheid om Rein te interviewen om wat meer over Rein te weten te komen:

Laten we brutaal beginnen en naar je leeftijd te vragen…

Ik ben geboren in 1955, dus nu 65 jaar. Ik ben oude marinier en heb beveiligingswerk bij defensie gedaan tot mijn vroegpensioen in 2011.

Getrouwd/verloofd/verliefd?

Ja, met Henrike, We zijn 16 jaar getrouwd.

Hebben jullie ook kinderen?

Wij hebben samen 7 kinderen, ik heb 4 jongens en Henrike heeft 3 harte-kinderen meegenomen, 2 jongens en een meisje. Inmiddels zijn er al 6 kleinkinderen en komt de zevende er ook aan.

Waar woonden jullie eerst en hoe zijn jullie zo terecht gekomen in Heeg?          

Wij zijn in 2010 permanent in Heeg komen wonen. Wij hebben ons nog in kunnen schrijven in Wymbritseradiel. Wij zijn via zeillessen uit Elahuizen in Heeg terecht gekomen. In 2006 hebben wij een oude boten loodsje in de Harinxmastrjitte aan de wal kunnen kopen en kwamen hier zeer regelmatig. Dit heeft ons doen besluiten om Apeldoorn in 2010 te verlaten. Wij hebben op het oude terrein waar de Wrâldfinster stond een huis kunnen open. De afgelopen 10 jaar hebben wij verschillend vrijwilligerswerk in Heeg gedaan en zijn van nagenoeg alle clubs lid of donateur. Op dit moment ben ik 3 jaar voorzitter van de Adviesraad Toegankelijkheid SWF. Wij zijn met de gemeente in gesprek en brengen adviezen uit voor het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare ruimten en evenementen.

Wat zijn je hobby’s?

Ik sport graag, doe fitness, tennis en hardlopen, inmiddels samen zo’n 35 km per week door de Fryske landerijen.

Hoe was je eerste kennismaking met de Sylboade?

In 2006 kregen wij de eerste Sylboade onder ogen in ons huisje het “Noorderzicht”. In 2013 hebben wij de veer gehad.

Als redactie zien we uit naar onze samenwerking en zal Rein ons komen helpen bij het samenstellen, opmaken en indelen van de Sylboade en het voorbereiden van de druk-bestanden voor de drukker.

Marcel Langeland (voorzitter)

Namens de redactie van de Sylboade

 

 

Wij zoeken mensen. Nee nu niet meteen de bladzij omslaan, omdat je je niet geroepen voelt! Lees eerst eens wat hieronder is geschreven.

Iedere Hegemer kent It Heechhûs, maar wat betekent It Heechhûs eigenlijk voor Heeg en voor jou? Er zijn mensen die zullen zeggen: ‘Ik heb er niet zoveel mee, ik kom er eigenlijk nooit’, anderen:’ Daar sport, musiceer, vergader, zing, bridge, biljart, etc. ik of een van mijn gezinsleden’. In normalere tijden kun je er onder andere ook terecht voor een voorstelling, viering, bingo, proeverijen en een film. Je kunt er dus zonder, maar waarschijnlijk zullen er weinigen onder jullie zijn, die zeggen: ‘Hef maar op, wij doen er toch niks in en laat de schoolkinderen maar buiten of ergens anders gymmen’.

Hoe functioneert ons dorpshuis eigenlijk? Welnu, het dorpshuis is van de gemeente. De gemeente heeft dat in bruikleen gegeven aan een stichting, die tot doel heeft om het beheer en de exploitatie van het dorpshuis ten dienste van het totale verenigingsleven in Heeg en omstreken in stand te houden, waarbij wij als bestuur van deze stichting moeten zorgen voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant, de verzekeringen en de exploitatie. Hoe doen we dat? Wij prijzen ons gelukkig dat Sybout onze huurder is. Hij zorgt voor de verhuur van de zalen, de exploitatie van de bar en het schoonhouden, kortom hij is het eerste aanspreekpunt als je It Heechhûs nodig hebt.

Wat doet het bestuur dan? De organisatie van evenementen? Nee, ook dat is uitbesteed aan een groep vrijwilligers: de Activiteitencommissie. Zelfs het op orde houden van het groen rondom het dorpshuis wordt niet door ons gedaan. Daarvoor hebben we ook vrijwilligers. Met al deze helpende handen zijn we erg blij.

Je zou dus kunnen denken, dan blijft er ook niet zoveel over voor het bestuur. Dat klopt, maar achter de schermen doen we wel degelijk wat. Het gebouw is van 1971 en begin jaren 80 verbouwd waarbij onder andere de gymzaal is aangebouwd. Onderhoud is van wezenlijk belang voor het behoud. Er is veel verbeterd de laatste jaren. Neem alleen al de aanleg van het Groenplein, dit heeft het gebouw een mooi aanzicht gegeven. Verder zijn er de afgelopen jaren buitenmuren geïmpregneerd, tegelpaden opnieuw aangelegd, grondverzakkingen aangepakt, is er binnen ledverlichting gerealiseerd, zijn het interieur en de keuken grondig aangepakt en zijn nog vele andere noodzakelijke (isolerende) werkzaamheden verricht. Maar het houdt uiteraard nooit op. Zo hopen we binnenkort te beginnen met het plaatsen van zo’n 400 zonnepanelen op de daken. It Heechhûs verbruikt veel stroom en op deze wijze kunnen we daar geheel zelf in voorzien en ook nog terug leveren aan het net. ’Jeetje, hoe betalen jullie dat?’, zul je je afvragen. Wees gerust, het lukt al dan niet met subsidies, maar juist daarom zou het fijn zijn, als ons bestuur, dat thans uit 3 leden bestaat: Gerie de Jong, Dukkie Vlas en Feikje Schotanus, zou worden aangevuld met extra bestuursleden, zodat we ook in de toekomst op een rendabele manier It Heechhûs kunnen laten voortbestaan. Wie wil ons daar bij helpen?

Alle moeilijke functies zijn momenteel vervuld, dat kan ook niet anders met maar 3 personen, dus je hoeft alleen maar op vergaderingen (zo ongeveer 10 keer per jaar) je luisterend oor mee te brengen en ideeën aan te dragen. Het maakt niet uit of je 18 of 80 bent. In het belang van ons dorpshuis en van ons dorp: bel één van ons om je aan te melden, voor inlichtingen of woon eens een vergadering bij, zodat je je een beeld kunt vormen van onze werkzaamheden.

O ja, mocht je ondanks alles toch denken, een bestuursfunctie is niks voor mij, maar ik wil best wat doen voor ons dorpshuis, dan zou je misschien onze tuinploeg in de groeimaanden willen komen helpen met grasmaaien en wieden?

Het bestuur.

Gerie de Jong, voorzitter

Dukkie Vlas, penningmeester

Feikje Schotanus, secretaris

Stichting Fertier

29 november 2020

Geld nodig voor een maatschappelijke activiteit of initiatief? Heb je een goed plan voor een activiteit of voor het realiseren van een initiatief voor je dorp, wijk of stad, dan is het geld vaak een probleem dit voor elkaar te krijgen. Naast zelfwerkzaamheid en/of eigen bijdrage ben je als initiatiefnemer vaak aangewezen op subsidies (gemeente […]

Lees het volledige artikel →

Tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg

19 november 2020

In aanvulling op het hiervoor geplaatste bericht van Plaatselijk Belang is de brief inzake de tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg voor de volledigheid ook in de Sylboade gepubliceerd Sneek, 18 september 2020 Onderwerp: Tijdelijke quarantainelocatie Stayokay Heeg Aan de bewoner(s) van dit adres, Van 19 oktober tot en met 2 november wordt de Stayokay Heeg (Eilân […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Coop Gerritsma

3 september 2020

Hoogstwaarschijnlijk ook zomerseizoen 2021 nog geen nieuwe supermarkt in Heeg! Graag willen wij u informeren over de nieuw te bouwen supermarkt aan de Koaldyk 17 naast Talma State. Sinds januari 2016 zijn wij bezig met de realisatie van een nieuwe supermarkt omdat de huidige niet meer voldoet aan de wensen van deze tijd. Op 9 […]

Lees het volledige artikel →

Helaas geen Jozefmarkt.

1 september 2020

Beste dorpsgenoten, Helaas hebben ook wij moeten besluiten dat wij voor dit jaar geen mogelijkheid zien de Jozefmarkt te organiseren conform de RIVM richtlijnen. We hopen dat we u weer kunnen begroeten op 2 oktober 2021 De Jozefmarktcommissie  

Lees het volledige artikel →

De grote prijsvraag!!

23 juli 2020

  De Sylboade komt al zo’n 38 jaar bij u in de bus. Eerst als een (met alle respect) stencil, maar in de loop der jaren telkens weer vernieuwd tot het prachtige blad, dat het vandaag de dag is. Met daarbij ook een goed functionerende website, waar we enorm trots op zijn. Maar het is […]

Lees het volledige artikel →

Vuur begint met een VONK!

23 juli 2020

Bij ons in de slagerij zijn nu prachtige buitenkaarsen verkrijgbaar. Deze kaarsen zijn een mooie aanvulling voor een avond met een heerlijke BBQ (of zonder) vol sfeer en gezelligheid. Waarbij een vonkje niet mag ontbreken. Wierda’s Ambachtelijke Slagerij Harinxmastrjitte 61  0515-442282 www.slagerijwierdaheeg.nl  Vuur begint met een VONK! VONK! Staat voor vuur. Het vuur van liefde, […]

Lees het volledige artikel →

Oproep…..Oproep…..Oproep

23 juli 2020

Hallo Hegemers en oud Hegemers, Mijn naam is Wâtte Visser en mijn hobby is familie stambomen uitzoeken, waarvan ik er ook al 3 heb gepubliceerd over de familie Visser (mijn eigen familie), familie Kuipers (waar ook een aantal uit Gaastmeer en Oudega (W) toe behoren en de familie Reitsma. Mijn volgende uitdaging is om alle […]

Lees het volledige artikel →

Garagebedrijf Sico Attema Tank & Schenk

18 juni 2020

We hebben onlangs €132,72 van Service en garagebedrijf Sico Attema overgemaakt gekregen vanuit hun Tank & Schenk actie. Hier zijn we alle tankende automobilisten erg dankbaar voor die na het tanken hun “centen” aan ons schenken. Met deze mooie actie geeft garagebedrijf Sico Attema voor elke getankte liter iets terug voor lokale doelen en verenigingen. […]

Lees het volledige artikel →