Per ongeluk is er een fout geslopen in de agenda op pagina 3 van de Sylboade. De aanvangstijd van het Kerstconcert van Crescendo, Ons genoegen en Qlassy begint niet om 16:00 uur maar 20:00 uur!

Spoedeisende huisartsenzorg

Na 17:00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen, belt u: 0900-112 7 112
Een doktersassistente noteert uw gegevens en registreert uw vraag, en ook uw BSN-nummer heeft zij nodig.
Adres Spoedeisende Hulp: Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.
Informatie over de dokterswacht kunt ook vinden op de website www.dokterswacht.nl
Voor vragen kunt u terecht bij huisartsenpraktijk van
• Schadenberg & Verdenius 0515-442300
• Gietema & Van Kapel 0515-442292

Bereikbaarheid Team IJlst/Heeg e.o. onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 Telefoon: 0515-461891
8651 EC IJlst Emailadres email hidden; JavaScript is required
Verpleging/verzorging en hulp in de huishouding:
Voor een afspraak of informatie kunt u contact opnemen met uw
wijkverpleegkundige Sandra Galema
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 17 uur 0515-461891
Voor dringende vragen over uw zorg thuis buiten kantooruren 0515-461295

Talma State
Voor al uw vragen over o.a. wonen, verzorging, huishouding, welzijn en
dagbesteding kunt u contact opnemen met teamleider Ilse Posthumus: 0515-334500
Voor thuiszorg kunt u contact opnemen met
wijkverpleegkundige Monica de Jong 06-13410487

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland
Westhemstraat 46 8608 BG Sneek
Voor informatie of hulpaanvragen op werkdagen 0515-430604

Bloedprikken/trombosedienst in Heeg
In Gezondheidscentrum Heeg, Tollewei 113 bij Gietema & Van Kapel
• Maandag 8:00 tot 8:15 uur
• Woensdag 9:30 tot 9:45 uur

Uitvaartverzorging
Boermans & De Vries Uitvaartzorg 06-53777753

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Heeg in Gezondheidscentrum Heeg 0515-442208
Geopend op maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 16:30 uur

Fysiotherapie
Fysiotherapie Heeg Tollewei 111 8621 CX Heeg 0515-443131
Bekkenfysiotherapeut Harinxmastrjitte 23 8621 BJ Heeg 06-19948113

Dierenartsen
Dierenartsen Sneek – Oudega W. Grote huisdieren 0515-412714
Dierenkliniek Sneek Kleine huisdieren 0515-412112

Geen spoed, wel politie 0900-8844
Wijkagent Thomas de Boer of via Politie.nl bij SPOED 112

Meldpunt klachten & meldingen
www.gemeentesudwestfryslan.nl/gemeenteloket

Fugels

10 maart 2022

Fan in protte protters nei in pear Tûzen protters yn ‘e reiden skatterje de hiele jûn, tsjotterje net stil te krijen – oant de boer komt mei syn hûn. Hûndert protters yn ‘e beammen bliuwe iiskâld oan ‘e gang yn in koar mei hûndert stimmen – BAF! De túnman syn kanon. Tsien protters op in […]

Lees het volledige artikel →

Opbrengst Hersenstichting

10 maart 2022

  De Hersenstichting bedankt alle gevers en vrijwilligers Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 vond in Heeg de ‘Hersenstichting’ collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1286,69 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed […]

Lees het volledige artikel →

Gif in huisdierhaar

10 maart 2022

Gif in huisdierhaar door vlooienbanden dodelijk voor vogels. Vorig jaar werd door een wandelaarster in De Sylboade een oproep gedaan om rondom gevonden geborsteld hondenhaar op te ruimen. Om vogels te beschermen, niet zonder reden. In onze tuin hadden koolmezen en pimpelmezen tegelijkertijd jongen. De jonge koolmezen leken het eerst te zijn uitgevlogen, later volgden […]

Lees het volledige artikel →

Iepenloftspul Heech – De Hegemermar fertelt

10 maart 2022
Lees het volledige artikel →

Crescendo

10 maart 2022
Lees het volledige artikel →

St. Jozef School

10 maart 2022

Er zijn geen jarigen in maart 2022 Project Olympische Spelen Tijdens de Olympische spelen in Peking hebben we in groep 4/5/6 aan een project over de Olympische spelen gewerkt. We hebben doormiddel van verschillende teksten meer geleerd over de geschiedenis van de Olympische spelen, de tradities en symbolen die erbij horen, over de spelen in […]

Lees het volledige artikel →