Ledenvergadering IJsclub Heech

10 maart 2022

IJSCLUB HEECH – Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op: vrijdag 18 maart 2022 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Agenda   Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021 Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021 Verslag kascommissie Benoeming kascommissie Bestuursverkiezing   Aftredend […]

Lees het volledige artikel →

Zomertijd!!

10 maart 2022

In de nacht van zaterdag 26 maart 2022 op zondag 27 maart 2022 gaat de klok één uur vooruit van 02:00 naar 03:00 uur Een uur minder = dus één uur minder slapen!

Lees het volledige artikel →

A.K. It Heechhus

10 maart 2022

De winter is bijna weer voorbij, de regels worden weer bijgeschaafd, en wij hopen snel weer wat leuks voor de Hegemers te kunnen organiseren! Het theaterstuk, wat wij op de agenda hadden, op 25 februari, “Echt wier”, kon helaas niet doorgaan. Goed nieuws: We hebben dit kunnen verplaatsen naar vrijdag 28 oktober! Dus zet het […]

Lees het volledige artikel →

Benefietconcert Heechspanning

10 maart 2022

Beste mensen uit Heeg en omstreken hier een berichtje van de Stichting Heechspanning. Wat hebben wij genoten van het alternatieve benefietconcert. Deze keer niet in het dorpshuis maar in de loods bij Jelke in Heeg-noord. Of andere mensen het ook leuk vonden daar hadden we op dat moment geen weet van want alles was online. […]

Lees het volledige artikel →

Oud papier container-verzamelplekken

10 maart 2022

  We willen graag dat de bewoners van (de):   Túnstrjitte/Tuskenwei/it Sypke de container plaatsen aan de Nijedyk; zijstraten van de Harinxmastrjitte/Tsjerkebuorren de container plaatsen aan de Harinxmastrjitte; woonarken aan de Koaldyk de container plaatsen aan de Tollewei; It Skarspaed de container plaatsen aan de Hollingerstrjitte; Hinxtepoelspaed de container plaatsen aan de Djipsleatswei; doodlopende straat […]

Lees het volledige artikel →

Basisschool It Wraldfinster

10 maart 2022

  EVEN VOORSTELLEN: ONZE NIEUWE KLEUTERJUF Ik ben Daphne de Vries. Afgelopen zomer ben ik vanuit Delft met mijn gezin naar IJlst verhuisd. Met mijn man Tjalling hebben we drie kinderen: Tjeerd (13), Lyke (11) en Sybren (5). Al jaren wilden we naar Friesland verhuizen (mijn man komt uit Leeuwarden en we voelen ons al […]

Lees het volledige artikel →

London 2019 – Kopenhagen 2022

10 maart 2022

  Vrijwel alle maatregelen lijken verleden tijd te zijn, die ons zo’n lange tijd hebben beperkt in onderlinge contacten. Dat geeft ons alle energie om de plannen met de palingaak voor deze zomer met enthousiasme op te pakken. Zowel het bestuur als het Oostzee-comité zijn in de maanden januari en februari druk bezig geweest om […]

Lees het volledige artikel →

Wie herkent deze schipper?

10 maart 2022

Bij de Sylboade kregen we onderstaande mail van een nazaat van Lambertus Fortuin. Mijn overgrootvader was Lambertus Fortuin gehuwd met Rinckje de Bock. Ik heb het vermoeden dat ze in WOII hebben gewoond aan de Nieuweweg het nummer dat ik heb gevonden is 155a. Echter bestaat dit adres niet meer en ik heb gelezen dat […]

Lees het volledige artikel →

NLdoet zaterdag 12 maart 2022

10 maart 2022

  Dorpsbewoners, sporters en vrienden van het dorpshuis. Dit jaar gaan we als dorpshuis ook weer meedoen aan NLdoet op zaterdag 12 maart 2022. Dit keer hebben we een binnen klus, dus zijn we niet afhankelijk van de weersomstandigheden of het wel door kan gaan. We gaan 4 witte muren in de kelder omtoveren tot […]

Lees het volledige artikel →

Geloof, hoop, liefde

10 maart 2022

  Dizze trije wurden steane boppe-oan de kaart wêrop wy it ferstjêrren meidielden fan myn leave frou en ús hertlike mem AALTJE JANTJE VAN DER MEER – SEIJDELL. Aaltje is 85 jier wurden. Se is stoarn yn Amerongen, wêr’t wy troch it jier hinne wenje. Mar in grut diel fan dy 85 jier hat se […]

Lees het volledige artikel →