Geschiedenis van Heeg

Fryske folksdichter ‘Rintsje fan Heech’

16 juli 2016

Fia in tip kaam ik by frou Wyp de Boer oan ‘e Skatting. Se hie by in souderopromming in nijsgjirrich kranteknipsel út de Ljouwerter Krante fan 3 febrewaris 1972 fûn. Yn it artikel ‘Ut ‘e lapekoer’ stie dat de Hepkema’s krante (waard lêzen yn midden- en súdeast Fryslân) yn 1904 in rymwedstriid mei Fryske doarpen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws – Stichting “Heech fan âlds”

14 mei 2016

Heeg – ± 1910 – Harinxmastrjitte – Linksvoor de winkel in Kruideniers- en Grutterswaren van Lieuwe en Klaske Albertsma. In het kleine winkeltje was destijds geen nee te koop; van koffie en thee tot klompen toe. Nu is Novalux-de Jong hier gevestigd. Daarnaast het Bonds-Hotel – Café – Restaurant ‘Lands Welvaren’ van Herre Boersma met […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen in Heeg

10 april 2016

  Piet de Vries en Wybe de Bock waren allebei zzp-er in Heeg rond 1920. Piet was koperslager. Koper was toen een makkelijk materiaal om te bewerken en het roestte niet. Het was het metaal waar gebruiksvoorwerpen van werden gemaakt zoals emmers, ketels en aden, dat waren langwerpige platte schalen, die de boeren vroeger gebruikten […]

Lees het volledige artikel →

Indiegangers uit Heeg ( 1945-1949 )

22 juni 2015

Gebaseerd op lijst W.O. Santema, De Sylboade, april 1990 Vrijwilligers (tussen haakjes naam van vader, dus: zoon van …) 1. Berkum, Jan van (Jan) 2. Boer, Kees de (Douwe) 3. Boschma, Sytse (Sybren) 4. Heide, Jacob van der (Jan) 5. Hoekstra, Yke (Durk) 6. Hogeterp, Gerrit (Piter) 7. Hogeterp, Rein (Feike) 8. Jelsma, Jan (Wynzen) […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws- stichting Heech fan Alds

15 maart 2015

BLIK OP BEELD HEEG: WIE HEEFT NOG BIJZONDERE FILMS OF VIDEO’S LIGGEN? Op zaterdagmiddag 14 maart 2015 kunnen inwoners van Heeg, Oudega, Gaastmeer en omgeving vanaf 13.30 uur met hun filmpjes en video’s langskomen in It Heechhûs, het dorpshuis en multifunctioneel centrum in Heeg. Stichting ‘Heech fan âlds organiseert dan in samenwerking met het Fries […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen in Heeg -3-

2 februari 2015

De Gaarkeuken  in het laatst van de oorlog  in 1944-1945 hoe werkte dat ? Bezet Nederland, had aan alles gebrek, bijna geen brandstof om de kachel te stoken. Alle Nederlanders moesten een persoonsbewijs met foto hebben. En iedere persoon had een bonkaart, om dat het eten in de winkel op de bon was,  tabak was […]

Lees het volledige artikel →

Hoe was het toen ook al weer in Heeg?

23 november 2014

Had men voor de tweede wereldoorlog een fiets, dan moest men daarvoor twee gulden belasting betalen. Als bewijs van betaling kreeg men een koperen fietsplaatje in een lederen houdertje met een riempje en gesp om het aan het stuur van de fiets te bevestigen. Had men te weinig of geen inkomen, dan kon men een […]

Lees het volledige artikel →

Zij vielen in Wymbritseradiel

9 maart 2014

In wat frjemde fraach. Ik soe wol graach wat âldere eksimplaren fan myn boek ’Zij vielen in Wymbritseradiel’ (2000) weromkeapje wolle. Earst binne je bliid as alles (1500 eksimplaren) ferkocht is, dan hawwe je wer te min. In tredde druk sit der net mear yn al haw ik dat wolris yn my omgean litten. Sa […]

Lees het volledige artikel →

Sa gie dat doe yn 1950, en no yn 2013!

5 maart 2013

Twa doarps boeren Jan Kuiper en Rommert Jorritsma, sij hiene beide in buorkerij oan de âldwâl yn de Bûterhoeke. Rjochts, Rommert wie in faerboer mei it lân oer en oan it wetter op it Eilân, en yn de van Ommen polder. Rommert wie de lêste boer yn it pleatske, it is no in diskotheek. Jan […]

Lees het volledige artikel →

Stichting “heech fan Alds”

3 februari 2013

Ook zo nieuwsgierig hoe Heeg er in de vorige eeuw uit zag? Kom dan naar onze eerstvolgende presentatieavond op 13 februari 2013 in “It Heechhûs”. Met behulp van een beamer presenteren we dan weer op een groot scherm oud en nieuw materiaal uit het “Heech fan âlds archief” zoals oude prentbriefkaarten, foto’s en films. (Stichting […]

Lees het volledige artikel →